Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

===========================================================================
INFORMACJA

Dzień Edukacji Narodowej  - 14 X 2019r. –  jest dniem wolnym
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (na podstawie art. 74 KN)
*****************
Dzieci, które przyjdą do szkoły 14 X będą miały zapewnioną opiekę świetlicową -  
• w szkole w Wielgolesie od 7.30 do 15.30
• w szkole w Dębem Małym od 8.00 do 12.00
Nie będzie tego dnia autobusów szkolnych oraz obiadów w szkolnej stołówce.

===========================================================================
II BIEG PAMIĘCI POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
- III miejsce - Alicja Biernat
                                 GRATULUJEMY!         >>>

===========================================================================
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO
- I miejsce - Aleksandra Rybacka – kategoria dziewczęta kl. IV-VI
- III miejsce - Oliwia Zawadka – kategoria dziewczęta kl. IV-VI
- II miejsce - Filip Chmielewski – kategoria chłopcy kl. VI-VIII
                     GRATULUJEMY!                  >>>
===========================================================================
POWIATOWE MISTRZOSTWA POWIATU MIŃSKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
- III miejsce - Aleksandra Rybacka
                        GRATULUJEMY!                   >>>
===========================================================================
      Szkoła Podstawowa w Wielgolesie w partnerstwie z Gminą Latowicz i Gminną Biblioteką Publiczną w Latowiczu przystąpiła do realizacji projektu „Odnowienie miejsca pamięci w Budziskach w gminie Latowicz”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie polegało będzie na odremontowaniu we wsi Budziskamiejsca pamięci, które zostało utworzone przez społeczność tejże wsi w 20 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Nasz udział polegał będzie na przeprowadzeniu działań mających na celu zbadanie historii tego miejsca oraz rozpowszechnienie wiedzy na jego temat w środowisku lokalnym oraz na zewnątrz. Planujemy wykonać gazetkę informacyjną i udostępnić ją w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu. Zamierzamy też wziąć udział w uroczystości obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości, która planowana jest w tym miejscu. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do włączenia się w projekt.
   Cieszymy się, że dzięki trosce o dziedzictwo kulturowe możemy rozwijać poczucie narodowej tożsamości i bezpośredniego związku z krajem, regionem, miejscowością.

===========================================================================
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim informuje o wolnych miejscach
w projekcie
„Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.
===========================================================================
UWAGA !
     Dodatkowe  zajęcia  z  języka  angielskiego
Wspólnie  ze  Studium  Języków  Obcych  w  Mińsku Mazowieckim  planujemy  w  najbliższym  czasie  nabór  do  grup  językowych  dla dzieci  i  młodzieży. Zajęcia  będą  się  odbywały  w  szkole  w  Wielgolesie  i – w miarę możliwości – będą dopasowane do planu zajęć.
===========================================================================
                       PROPOZYCJA  ZAJĘĆ  TANECZNYCH  W  NASZEJ  SZKOLE

  • Zajęcia taneczne prowadzi instruktor posiadający wszystkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia zajęć.
  • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut dla każdej grupy w przedszkolu oraz po 60 minut dla dzieci szkolnych, czyli na miesiąc przypada od 4 do 5 spotkań. Dni wolne od pracy (czerwone kartki) nie pomniejszają opłaty.   >>>
===========================================================================
WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY POD HASŁEM:
„LEŚNE INSPIRACJE”
- wyróżnienie - Karolina Sadowska z klasy VII b
- wyróżnienie - Kinga Młoduchowska z klasy VII a
           GRATULUJEMY!                >>>
===========================================================================
I n f o r m a c j a
                     Kursy autobusów porannych:
                           • Drożdżówka - godz. 6:50
                           • Dzielnik         - godz. 6:52
                           • Borówek       - godz. 7:00
                           • Budy Wielgoleskie godzina 7:10  przez Transbór, Chyżyny  do szkoły
                           • Stawek  - godz. 7:05   przez Waliska, Kamionkę
              W środy są dodatkowe kursy o godzinie 8:50     -   z Chyżyn  i  ze Stawku.
Powrót około:
godz. 12:30- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
godz. 13:30;  godz. 14:30; godz. 15:25  -  cały tydzień

===========================================================================
„Dobry start” - składanie wniosków od 1 lipca
     W związku ze zbliżającą się datą (1 lipca 2019 r.) rozpoczęcia przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020)... >>>
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego