Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

...........................................................................................................................................................................

      V Powiatowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej
      "Poezja w językach Szekspira i Puszkina"
   odbędzie się 14 maja o godzinie 10:00
w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.
               Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz pobranie karty zgłoszenia.
                          Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy.
...........................................................................................................................................................................
Z A R Z Ą D Z E N I E   7/2017/2018
DYREKTORA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  im. RODZINY  WYLEZYŃSKICH
w   WIELGOLESIE
w sprawie  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego
do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

• Na podstawie  art. 154 Prawo oświatowe z 14  grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59
  z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli
  ( Dz. U. z 2017r. poz. 649)
• Zarządzenia nr 5/2018 Wójta Gminy z 31 stycznia 2018r.
• Statutu Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

§ 1
Określa zasady  rekrutacji  i postępowania uzupełniającego przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 (załącznik nr 1).
§ 2
     Określa zasady rekrutacji i postępowania uzupełniającego przyjęcia dzieci do klasy  pierwszej
w roku szkolnym 2018/2019  (załącznik nr 2).
§ 3
Określa terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019
     (załącznik nr 3).
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

...........................................................................................................................................................................
Zasady rekrutacji i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.
                                                                    
            Podstawa prawna:
 • Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 • rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z   2017r. poz. 649)
 • zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy z 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów        postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019
 • statut Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.
                      
            Zasady rekrutacji
 1. Do klasy pierwszej z urzędu przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.
 2. Na wniosek rodziców  dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły.
 3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
 4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
a) kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego) – za spełnienie
     każdego kryterium – 1 punkt
• wielodzietność rodziny kandydata
• niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny;
• w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,
• w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należnej opieki.
b) kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego)
 1. Pozostawanie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub
 2. prowadzenie działalności gospodarczej albo pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 punktów
 3. Uczęszczanie kandydata do tego przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz/lub jego
 4. rodzeństwa – 5 punktów.
 5. Zadeklarowanie przez rodziców lub rodzica samotnie wychowującego kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 4 punkty
 6. Odprowadzanie podatku dochodowego przez rodziców lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w gminie Latowicz – 3 punkty.
Postępowanie rekrutacyjne
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i dwóch członków rady pedagogicznej i pedagoga szkolnego.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
 • podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
  4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje do publicznej wiadomości w postaci listy  
    kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko.
                ZAŁĄCZNIKI   DOSTĘPNE  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY
...........................................................................................................................................................................
FINAŁ KONKURSU TECHNICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH POWIATU MIŃSKIEGO „AKADEMIA MŁODEGO TECHNIKA”
Pierwsze miejsce: Izabela Duszyńska, Aleksandra Jaroń, Anna Magdalena Sabak.
Drugie miejsce: Natalia Duszczyk, Natalia Prus, Karolina Stosio.
                             GRATULUJEMY!                    >>>

.............................................................................................................................................
Ogłoszenie
   W związku ze zmianą nazwy naszej szkoły zaistniała konieczność zmiany naszego hymnu szkolnego. Rada rodziców wspólnie z radą pedagogiczną ogłasza konkurs na nowy tekst hymnu Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie. Melodię skomponował p. Paweł Szeląg - można ją odsłuchać na naszej stronie.
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres e-mail lub pocztą z podaniem imienia i nazwiska do 28 lutego 2018 r.
    Planujemy, że pierwsze odśpiewanie hymnu nastąpi na akademii środowiskowej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja..
    Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Oprócz nagrody zwycięzca może liczyć na trwały ślad w historii naszej szkoły.
 Organizatorzy

Muzyka do hymnu
..........................................................................................................................................................................
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU MIŃSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM
        Dziewczęta: Aleksandra Jaroń i Alicja Zajma z kl. III b oraz Angelika Myka z kl. II  rozegrały 18 meczów, wygrywając wszystkie,  co zaowocowało wygraną turnieju i                                  zapewniło awans do rozgrywek regionu siedleckiego     >>>


..........................................................................................................................................................................
MISTRZOSTWA POWIATU MIŃSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM
II miejsce - Mateusz Myka i Bartłomiej Zawadka
                   awans do rozgrywek regionu siedleckiego
            GRATULUJEMY!                                                     >>>
..............................................................................................................................................
I POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „WESOŁA NOWINA"
II miejsce -  duet w składzie Kinga Proczka oraz Bartosz Miszta,
                     specjalna nagroda od jury         >>>
..........................................................................................................................................................................
  5 GRUDNIA -  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA
   Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.  
Drodzy Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas,
w dniu Waszego święta, dziękujemy Wam, za Wasze wielkie serca, za trud, oddanie i  za okazywaną  pomoc. Dziękujemy Wam za wsparcie, za każdy gest dobrej woli, za to, że zawsze możemy na Was liczyć organizując nasze akcje.
     Gorące podziękowania dla, Waszych RODZICÓW oraz NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW szkoły, którzy wspierają nasze działania .
Opiekunki Szkolnego Koła Caritas
                                                                                         >>>

...........................................................................................................................................................................
TRADYCYJNIE, WRAZ Z PIERWSZĄ NIEDZIELĄ ADWENTU, ROZPOCZNIE SIĘ INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM.
    Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza już teraz do włączenia się w to dzieło poprzez nabywanie świec, które zapłoną na polskich stołach. Dzięki funduszom zebranym podczas świątecznej akcji, możliwe będzie funkcjonowanie czterdziestu placówek Caritas na terenie diecezji, między innymi w Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Legionowie, Zielonce, Radzyminie, Wołominie, Józefowie, Rembertowie i w samej Warszawie.
     Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas jak co roku przyłączą się do akcji organizowanej przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej- będą sprzedawać świece, kalendarze oraz ozdoby świąteczne po każdej Mszy świętej w drugą i trzecią niedzielę Adwentu, tj. 10 i 17 grudnia
Opiekunki SK Caritas

...........................................................................................................................................................................
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
- I miejsce - Angelika Myka
- II miejsce - Aleksandra Jaroń
                                    GRATULUJEMY!        >>>
...........................................................................................................................................................................
II POWIATOWY PROJEKT „CZYTAM, BO LUBIĘ”
- I miejsce - Wiktoria Zawolska
- I miejsce - Wiktoria Zawolska
- I miejsce - Aleksandra Sadowska
- II miejsce - Andżelika Sadowska
- II miejsce - Kinga Rybak  
                    GRATULUJEMY!           >>>
...........................................................................................................................................................................
VI POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA POEZJI I PROZY
BOLESŁAWA LEŚMIANA
- III miejsce - Wiktoria Szostak
                GRATULUJEMY!           >>>
...........................................................................................................................................................................
X POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE PATRIOTYCZNYM –
„TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA"
- wyróżnienie - Natalia Rybacka (w kategorii kl. I - III)
- II miejsce - Gabriela Zawadka (w kategorii kl. IV - VII)
- III miejsce - Izabela Duszyńska (w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
                       GRATULUJEMY!               >>>
..........................................................................................................................................................................
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO
- I miejsce - Aleksandra Jaroń
              - II miejsce - Angelika Myka
                                 GRATULUJEMY!       >>>
.........................................................................................................................................................................
Uwaga!
Drodzy Rodzice i Uczniowie,
w ramach współpracy z  Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio rozpoczynamy akcję „Opatrunek na ratunek” .    >>>

..................................................................................................................................................
INFORMACJA
     Dyrektor Szkoły Podstwowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie uprzejmie informuje, że decyzją Rady Rodziców w Wielgolesie od 1XI 2017r. podnosi się stawkę żywieniową o 50 groszy za jeden obiad.
Roma Piłatkowska
..........................................................................................................................................................................
Powiatowy Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny  dla szkół podstawowych                  Ekożaczek 2017 i  szkół gimnazjalnych Ekożak 2017
- I miejsce - Martyna Stępińska - tytuł - EKOŻACZKA 2017
- III miejsce - Karolina Stosio
GRATULUJEMY!        >>>

...........................................................................................................................................................................
SREBRNE DZIEWCZYNY!
20 października uczennice naszej szkoły wzięły udział w Finałach Powiatu Mińskiego w Piłce Nożnej. Po bardzo wyrównanych i pełnych emocji meczach dziewczęta zajęły drugie miejsce i awansowały do Mistrzostw Regionu Siedleckiego.  
                                GRATULUJEMY!        >>>
..........................................................................................................................................................................
NASI PIŁKARZE Z AWANSEM DO REGIONU SIEDLECKIEGO!
                  GRATULUJEMY!        >>>
................................................................................................................................................
DRUŻYNA CHŁOPCÓW W FINALE ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POWIATU MIŃSKIEGO W PIŁCE NOŻNE
                        GRATULUJEMY!           >>>
................................................................................................................................................
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  „KLASA BEZ UWAG”

..........................................................................................................................................................................

W tak ważnym dniu w roku szkolnym,
w dniu święta wszystkich nauczycieli,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,
sukcesów zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów!


..........................................................................................................................................................................
                                                  XVII DZIEŃ PAPIESKI
Tegoroczny – XVII Dzień Papieski odbędzie się w niedzielę, 8 października 2017 roku. i będzie przebiegał pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”.
    Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunkami chcą przyłączyć się do tej akcji, dlatego będą zbierać pieniądze na ww. cel w kościele w niedzielę po                                     każdej Mszy świętej oraz w szkole w poniedziałek i wtorek.
                            Zachęcamy wszystkich do hojnego wsparcia tej akcji. Opiekunki SKC  >>>

..........................................................................................................................................................................
TYSIĄC KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEK
      Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Gorąco prosimy o wsparcie akcji konkursowej, która może wzbogacić księgozbiór naszej biblioteki o tysiąc książek. Możecie pomóc, głosując codziennie do 22 października na zdjęcie zrobione przez uczniów naszej szkoły. Należy wpisać w wyszukiwarce stronę www.empik.com/biblioteki i wybrać przycisk - zagłosuj na bibliotekę. Jeżeli po wybraniu szkoły, pojawi się okno rejestracji do empiku, to trzeba je wypełnić, by utworzono Wam konto- głosować mogą osoby, które mają swój adres e-mail.
Zachęcamy Wszystkich – wykażcie trochę dobrej woli.

............................................................................................................................................................................
AWANS DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW POWIATU MIŃSKIEGO
W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT
                          GRATULUJEMY!               >>>
................................................................................................................................................
AWANS DRUŻYNY CHŁOPCÓW DO KOLEJNEJ
FAZY ROZGRYWEK MISTRZOSTW POWIATU MIŃSKIEGO
GRATULUJEMY!                                     >>>
................................................................................................................................................
AWANS NASZYCH UCZENNIC DO GRUPY NAJLEPSZYCH SZEŚCIU ZESPOŁÓW W POWIECIE MIŃSKIM  
           GRATULUJEMY!       >>>
.................................................................................................................................................
SUKCES NASZYCH UCZENNIC W TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO W DĘBEM WIELKIM
II miejsce - Aleksandra Jaroń
                III miejsce - Angielika Myka
                           GRATULUJEMY!          >>>

................................................................................................................................................
Zwrot kosztów przejazdu uczniów
   Prośba o składanie wniosków o zwrot kosztów przejazdu uczniów
do 22 września 2017 (w sekretariacie szkoły lub w Urzędzie Gminy pokój nr. 11)
   Uprzejmie informujemy, iż osoby które złożyły wniosek o zwrot kosztów przejazdu uczniów zobowiązane są zwrócić bilet miesięczny ucznia/dziecka za poprzedni miesiąc najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca (w szczególnych sytuacjach bilet można zwrócić do końca miesiąca). Gdy ww. termin zostanie przekroczony tj. koniec danego miesiąca nie nastąpi zwrot kosztów przejazdu.
   Podstawą do zwrotu kosztów przejazdu jest wyłącznie bilet miesięczny.
   Bilet należy złożyć w sekretariacie szkoły, bądź osobiście w Urzędzie Gminy Latowicz w pokoju nr 11.
     Zwrot kosztów przejazdu ucznia/dziecka zostanie zwrócony na konto rodzica/opiekuna lub gotówką najpóźniej do dnia 20 każdego miesiąca.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego