Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

  „Umilkł dzwonek i ma rację
Jak wakacje – to wakacje !!!”  
   Życzymy wszystkim bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
........................................................................................................................................................................
Grupa 4-5 latków oraz 6 latków (szkoła podstawowa w Wielgolesie)

..........................................................................................................................................................................
DYŻUR WAKACYJNY  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO  W WIELGOLESIE
SPRAWOWANY BĘDZIE W NASTĘPUJĄCE DNI:
  • 25, 26, 27, 29 czerwca godz. 7:40-12:40
  • 9-13 lipca godz.7:40-12:40
  • 16-31 sierpnia godz.7:40-12:40
DYŻUR WAKACYJNY  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO  W SZKOLE FILIALNEJ
W DĘBEM MAŁY SPRAWOWANY BĘDZIE:
  • od 25 czerwca do  12 lipca 2018 r. w godz. 9:00 – 14:00
  • od 20 do 31 sierpnia 2018 r. w godz. 9:00 – 14:00

===========================================================================
               Dowożenie oraz przejazd dzieci i uczniów w roku 2018/2019
  Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2018/2019
   Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, bądź ucznia szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
   Gmina Latowicz realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.
   W związku z przebudową mostu w miejscowości Latowicz na drodze 802 i wprowadzonymi dlatego objazdami, w celu sprawnej organizacji realizacji zadania dowożenia dzieci i uczniów do szkół postanawia się, że zakupu biletów miesięcznych będzie dokonywała szkoła. W związku z tym należy:
  • Od dnia 23 do 28 sierpnia 2018 r. należy zgłosić w sekretariacie szkoły dziecko, na dokonanie zakupu biletu miesięcznego na dowożenie dziecka do szkoły.
  • Bilety będą odbierane do 4 dnia każdego miesiąca w sekretariacie w szkole.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego