Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

===========================================================================
Rada rodziców,  dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie serdecznie zapraszają wszystkich rodziców na szkolenie z tematyki cyberprzemocy. Spotkanie z Panią doktor Anną Andrzejewską – wykładowcą Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się 26 listopada 2018r.
o godz. 1700 w sali gimnastycznej.
                Serdecznie zapraszamy. Naprawdę warto.

                                                                                            Organizatorzy

===========================================================================
PODZIĘKOWANIA
          Proboszcz parafii Wielgolas, Wolontariusze i Opiekunki Szkolnego Koła Caritas dziękują wszystkim DARCZYŃCOM, którzy podczas tegorocznej edycji Dnia Papieskiego wsparli Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i przekazali swoje ofiary pieniężne na stypendia. Zebraliśmy kwotę 1022,59 zł. i 9 centów. Ofiarodawcom dziękujemy .

===========================================================================
III POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO W DĘBEM WIELKIM
- I miejsce - Jakub Kwiatkowski (kat. chłopcy klas VII, VIII i III gim.)
- I miejsce - Mateusz Myka (kat. chłopcy klas VII, VIII i III gim.)
- III miejsce - Bartłomiej Całka  (kat. chłopcy klas IV-VI)
                  GRATULUJEMY!           >>>
===========================================================================
POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY "EKOŻAK 2018"
I miejsce - Zuzanna Wieczorek kl. III gim.

       
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY  "JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY"
III miejsce - Wiktoria Szostak kl. III b
                     GRATULUJEMY!         >>>
===========================================================================
Uwaga Rodzice wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas
   Otrzymaliśmy od Ks. Rafał Paździocha –Wicedyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej propozycję wyjazdu zagranicznego - pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny w terminie 19-26.05.2019 (8 dni). Program zawiera dwa nocne przejazdy.
Aby wycieczka doszła do skutku musi być mini. 10 uczniów, na które przypada 1 Opiekun (razem 11 osób)
    Uczniowie muszą posiadać paszport.
Proszę zapoznać się z programem szczegółowym  zamieszczonym w załączniku.
Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować do opiekunek SKC do 06.11.2018.

===========================================================================
Przed nami XVIII Dzień Papieski pod hasłem
„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”
   14 października w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie przeżywać będziemy kolejny Dzień Papieski.
  Członkowie Szkolnego Koła Caritas, jak co roku, przyłączą się do obchodów tego dnia. W ramach współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest organizatorem Dnia Papieskiego, prowadzi również program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. Nasi wolontariusze będą zbierać pieniądze na stypendia – przy kościele
14 października po każdej Mszy świętej oraz w szkole 16 i 17 października.
Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy.
   >>>           Wolontariusze i opiekunki Szkolnego Koła Caritas

===========================================================================
REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA – SPORTSMENKĘ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RODZINY WYLEŻYŃSKICH W WIELGOLESIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Celem konkursu jest:
- propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz
 wyłonienie uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w sportowy dorobek szkoły,
- wyłonienie najlepszego sportowca szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców,
- aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych. >>>

===========================================================================
W ramach projektu Cyfrowobezpieczni, tak, jak zostali Państwo  poinformowani przed przystąpieniem do projektu, wysyłamy Państwu linki do ankiet, o wypełnienie których prosimy ponownie całą społeczność szkolną tj.: nauczycieli, uczniów, i rodziców. Im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym lepiej.
Badanie realizowane jest WYŁĄCZNIE drogą internetową.
Zwracamy uwagę, że ankieta jest w kilku wersjach - inny link jest dla rodziców, inny dla nauczycieli, a inny dla uczniów. Ważne jest również by zwrócić uwagę na etap szkolny na jakim znajdują się badani uczniowie oraz nauczyciele. Odmienne są również ankiety dla rodziców w zależności od tego na jakim etapie nauki znajduje się ich dziecko.
SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 1-3
SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4-6


KLASA 2 i 3 GIMNAZJALNA oraz 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Badanie jest w pełni anonimowe i ma charakter ogólnopolski. Wypełniający ankietę nie są identyfikowani ani na poziomie konkretnej osoby ani nawet na poziomie szkoły - będziemy w ankiecie prosić wyłącznie o określenie województwa. Celem badania jest określenie poziomu wiedzy i świadomości związanych z zagrożeniami dla uczniów w świecie cyfrowym na skalę całego kraju.  

Dlatego też bardzo nam zależy na całkowitej szczerości i autentyczności odpowiedzi. Dotyczy to zwłaszcza uczniów - prosimy bardzo, aby udostępnić uczniom ankietę, np. w ramach zajęć informatycznych lub w ramach zajęć wychowawczych i pozwolić na jej samodzielne wypełnienie. Skutecznym sposobem na zachęcenie do niej rodziców, mogą być na przykład wywiadówki.

Bardzo prosimy o potwierdzenie otrzymania przez szkołę niniejszej wiadomości.

Bardzo prosimy również aby osoby, które powinny wziąć udział w badaniu, wypełniły ankiety DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA bieżącego roku.  

W razi wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: badania.cyfrowobezpieczni@gmail.com
lub
pod numerem telefonu: 726788962
Z góry dziękujemy za Państwa wkład i zaangażowanie.
W imieniu zespołu badawczego projektu Cyfrowobezpieczni.pl
Kamil Błaszczyński
===========================================================================

  Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym
Projekt pt. „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Latowicz i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2019. Wartość projektu: 408 457,51 zł, w tym wkład własny: 21 240,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (9K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.
Dofinansowanie UE: 326 0766,01 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język rosyjski
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczki
 9. Pokazy naukowe
 10. Warsztaty z robotyki
 11. Półkolonie Laboratorium Naukowe
a także szkolenia dla nauczycieli:
 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

..........................................................................................................................................................................
Ogłoszenie
Program -  Dzwonek Na Obiad
         Szanowni Rodzice,
   Można ubiegać się o stypendium na finansowanie lub dofinansowanie do obiadów w szkole w programie Dzwonek na obiad w roku szkolnym 2018/2019 r., jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1000 zł (WARUNEK).
Informacje, jak ubiegać się o stypendium krok po kroku są dostępne na stronie internetowej naszej szkoły http://zswielgolas.pl/ oraz u psychologa szkolnego (wt g. 7.45. – 15.15. oraz śr g. 7.45. – 10.20.).
Nabór podstawowy do 5.10.2018 r.

...........................................................................................................................................................................
Program - Caritas „Skrzydła”
         Szanowni Rodzice,
Można ubiegać się o stypendium na finansowanie wsparcia i rozwoju uczniów, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowej sytuacji losowej. Wniosek do programu dostępny na stronie internetowej.
  Zgłaszanie uczniów u psychologa szkolnego (wt g. 7.45. – 15.15. oraz śr g. 7.45. – 10.20.).
Nabór podstawowy do 30.09. 2018 r.

===========================================================================
               Dowożenie oraz przejazd dzieci i uczniów w roku 2018/2019
  Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2018/2019
   Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, bądź ucznia szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
   Gmina Latowicz realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.
   W związku z przebudową mostu w miejscowości Latowicz na drodze 802 i wprowadzonymi dlatego objazdami, w celu sprawnej organizacji realizacji zadania dowożenia dzieci i uczniów do szkół postanawia się, że zakupu biletów miesięcznych będzie dokonywała szkoła. W związku z tym należy:
 • Od dnia 23 do 28 sierpnia 2018 r. należy zgłosić w sekretariacie szkoły dziecko, na dokonanie zakupu biletu miesięcznego na dowożenie dziecka do szkoły.
 • Bilety będą odbierane do 4 dnia każdego miesiąca w sekretariacie w szkole.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego