Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

===========================================================================
WESPRZYJ POTRZEBUJĄCYCH
RAZEM ZE SZKOLNYM KOŁEM CARITAS
  Tradycyjnie wraz z pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczęła się inauguracja ogólnopolskiej kampanii Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jest to XXV Jubileuszowa edycja akcji, która na stałe wpisała się przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Tegorocznym hasłem są słowa: Świeca, która tworzy Polską Wigilię. Małe i duże świece z logo Caritas, które zapala się w czasie Wigilii i stawia na świątecznym stole obok dodatkowego nakrycia dla nieoczekiwanego gościa, są wyrazem naszej pamięci o osobach potrzebujących. Wolontariusze Szkolnego Caritas wraz z opiekunkami będą sprzedawać świece w kościele po każdej Mszy świętej.

   Kolejną akcją którą  prowadzi Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w związku z  sezonem zimowym i w której weźmiemy udział to  akcja
„Podziel się ciepłem na zimę”.    >>>

===========================================================================
       Co roku piątego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka. Takie święto to jedyna okazja, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym i krajowym.
   W naszej szkole działa od 2011 roku Szkolne Koło Caritas, które obecnie liczy 61 członków. Cieszymy się z tego, że tak liczna grupa naszych uczniów ma potrzebę  niesienia pomocy potrzebującym.
    Drodzy Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w dniu Waszego święta, życzymy Wam nowych, ciekawych doświadczeń, satysfakcji z Waszych działań, dalszego rozwoju Waszych umiejętności i skutecznego zarażania Waszą postawą innych osób z najbliższego otoczenia. Dziękujemy Wam za to, że jesteście i że działacie!
                                                                               Opiekunki SKC

===========================================================================
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY"POCZTÓWKA Z GÓR STOŁOWYCH"
III miejsce - Wiktoria Szostak

POWIATOWY KONKURS O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM
wyróżnienie - Wiktoria Szostak

POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA PROZY I POEZJI PATRIOTYCZNEJ
III miejsce - Wiktoria Szostak
                       GRATULUJEMY!                                  >>>
===========================================================================
IV POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR
STAROSTY MIŃSKIEGO W DĘBEM WIELKIM
III miejsce - Angielika Myka - (kat. dziewczęta klas VII, VIII i III gim.)
II miejsce - Mateusz Myka - (kat. chłopcy klas VII, VIII i III gim.)
         GRATULUJEMY!                                       >>>

===========================================================================
Ośrodek Profilaktyki Społecznej                                         Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Zespół Specjalistów (z zakresu pedagogiki i psychologii) we współpracy ze SP im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Latowiczu, będzie realizować w bieżącym roku szkolnym 2018/ 2019 zajęcia profilaktyczne z obszaru profilaktyki uzależnień. Dzięki temu Państwa dziecko będzie miało możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach warsztatowych, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i problemowym młodzieży. Warsztaty zostaną przeprowadzone 27 listopada 2018 r. dla SP w Wielgolesie oraz Szkoły Filialnej w Dębem Małym dla klas VI, VII, VIII oraz III gimnazjum. Program warsztatów:
„Rozrywki bez używki”
1. G. 7.45. – 9.25. Klasa VI (VI a – 16 osób + VI b – 16 osób = 32 osoby) – poruszane zagadnienia:
• Najpopularniejsze używki wśród młodzieży
• Sytuacje sprzyjające sięganiu po substancje szkodliwe
• Negatywne skutki używek
• Presja rówieśnicza
• Trudne wybory
• Asertywność i umiejętność mówienia NIE
• Pierwsze kontakty z używkami
• ,mechanizm uzależnienia
• Pomoc i wsparcie dla osób sięgających po używki
„Alkogoogle”
2. G. 9.35. – 11.15. – Klasa VII (VII - 24 osoby + VI DM - 4 osoby + VII – 5 osób + VIII – 4 osoby = 37 osób)
3. G. 11.35. – 13.25. – Klasa VIII (25 osób)
4. G. 13.35. – 15.15. – Klasa III gimnazjum (31 osób)  - poruszane zagadnienia:
• Używki i ich dostępność
• Konsekwencje społeczne, prawne i indywidualne sięgania po substancje szkodliwe
• Uzależnienie i mechanizm uzależnienia
• Wolność a odpowiedzialność w sięganiu po środki psychoaktywne
• Odmowa asertywna
• Budowanie pewności siebie i pozytywnego obrazu własnej osoby
Edyta Więcek
Psycholog szkolny

===========================================================================
PODZIĘKOWANIA
          Proboszcz parafii Wielgolas, Wolontariusze i Opiekunki Szkolnego Koła Caritas dziękują wszystkim DARCZYŃCOM, którzy podczas tegorocznej edycji Dnia Papieskiego wsparli Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i przekazali swoje ofiary pieniężne na stypendia. Zebraliśmy kwotę 1022,59 zł. i 9 centów. Ofiarodawcom dziękujemy .

===========================================================================
III POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO W DĘBEM WIELKIM
- I miejsce - Jakub Kwiatkowski (kat. chłopcy klas VII, VIII i III gim.)
- I miejsce - Mateusz Myka (kat. chłopcy klas VII, VIII i III gim.)
                      - III miejsce - Bartłomiej Całka  (kat. chłopcy klas IV-VI)
                                          GRATULUJEMY!           >>>
===========================================================================
POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY "EKOŻAK 2018"
I miejsce - Zuzanna Wieczorek kl. III gim.

       
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY  "JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY"
III miejsce - Wiktoria Szostak kl. III b
                     GRATULUJEMY!         >>>
===========================================================================
Uwaga Rodzice wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas
   Otrzymaliśmy od Ks. Rafał Paździocha –Wicedyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej propozycję wyjazdu zagranicznego - pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny w terminie 19-26.05.2019 (8 dni). Program zawiera dwa nocne przejazdy.
Aby wycieczka doszła do skutku musi być mini. 10 uczniów, na które przypada 1 Opiekun (razem 11 osób)
    Uczniowie muszą posiadać paszport.
Proszę zapoznać się z programem szczegółowym  zamieszczonym w załączniku.
Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować do opiekunek SKC do 06.11.2018.

===========================================================================
Przed nami XVIII Dzień Papieski pod hasłem
„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”
   14 października w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie przeżywać będziemy kolejny Dzień Papieski.
  Członkowie Szkolnego Koła Caritas, jak co roku, przyłączą się do obchodów tego dnia. W ramach współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest organizatorem Dnia Papieskiego, prowadzi również program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. Nasi wolontariusze będą zbierać pieniądze na stypendia – przy kościele
14 października po każdej Mszy świętej oraz w szkole 16 i 17 października.
Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy.
   >>>           Wolontariusze i opiekunki Szkolnego Koła Caritas

===========================================================================
REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA – SPORTSMENKĘ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RODZINY WYLEŻYŃSKICH W WIELGOLESIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Celem konkursu jest:
- propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz
 wyłonienie uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w sportowy dorobek szkoły,
- wyłonienie najlepszego sportowca szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców,
- aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych. >>>

===========================================================================
W ramach projektu Cyfrowobezpieczni, tak, jak zostali Państwo  poinformowani przed przystąpieniem do projektu, wysyłamy Państwu linki do ankiet, o wypełnienie których prosimy ponownie całą społeczność szkolną tj.: nauczycieli, uczniów, i rodziców. Im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym lepiej.
Badanie realizowane jest WYŁĄCZNIE drogą internetową.
Zwracamy uwagę, że ankieta jest w kilku wersjach - inny link jest dla rodziców, inny dla nauczycieli, a inny dla uczniów. Ważne jest również by zwrócić uwagę na etap szkolny na jakim znajdują się badani uczniowie oraz nauczyciele. Odmienne są również ankiety dla rodziców w zależności od tego na jakim etapie nauki znajduje się ich dziecko.
SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 1-3
SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4-6


KLASA 2 i 3 GIMNAZJALNA oraz 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Badanie jest w pełni anonimowe i ma charakter ogólnopolski. Wypełniający ankietę nie są identyfikowani ani na poziomie konkretnej osoby ani nawet na poziomie szkoły - będziemy w ankiecie prosić wyłącznie o określenie województwa. Celem badania jest określenie poziomu wiedzy i świadomości związanych z zagrożeniami dla uczniów w świecie cyfrowym na skalę całego kraju.  

Dlatego też bardzo nam zależy na całkowitej szczerości i autentyczności odpowiedzi. Dotyczy to zwłaszcza uczniów - prosimy bardzo, aby udostępnić uczniom ankietę, np. w ramach zajęć informatycznych lub w ramach zajęć wychowawczych i pozwolić na jej samodzielne wypełnienie. Skutecznym sposobem na zachęcenie do niej rodziców, mogą być na przykład wywiadówki.

Bardzo prosimy o potwierdzenie otrzymania przez szkołę niniejszej wiadomości.

Bardzo prosimy również aby osoby, które powinny wziąć udział w badaniu, wypełniły ankiety DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA bieżącego roku.  

W razi wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: badania.cyfrowobezpieczni@gmail.com
lub
pod numerem telefonu: 726788962
Z góry dziękujemy za Państwa wkład i zaangażowanie.
W imieniu zespołu badawczego projektu Cyfrowobezpieczni.pl
Kamil Błaszczyński
===========================================================================

  Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym
Projekt pt. „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Latowicz i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2019. Wartość projektu: 408 457,51 zł, w tym wkład własny: 21 240,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (9K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.
Dofinansowanie UE: 326 0766,01 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język rosyjski
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczki
 9. Pokazy naukowe
 10. Warsztaty z robotyki
 11. Półkolonie Laboratorium Naukowe
a także szkolenia dla nauczycieli:
 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

..........................................................................................................................................................................
Ogłoszenie
Program -  Dzwonek Na Obiad
         Szanowni Rodzice,
   Można ubiegać się o stypendium na finansowanie lub dofinansowanie do obiadów w szkole w programie Dzwonek na obiad w roku szkolnym 2018/2019 r., jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1000 zł (WARUNEK).
Informacje, jak ubiegać się o stypendium krok po kroku są dostępne na stronie internetowej naszej szkoły http://zswielgolas.pl/ oraz u psychologa szkolnego (wt g. 7.45. – 15.15. oraz śr g. 7.45. – 10.20.).
Nabór podstawowy do 5.10.2018 r.

...........................................................................................................................................................................
Program - Caritas „Skrzydła”
         Szanowni Rodzice,
Można ubiegać się o stypendium na finansowanie wsparcia i rozwoju uczniów, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowej sytuacji losowej. Wniosek do programu dostępny na stronie internetowej.
  Zgłaszanie uczniów u psychologa szkolnego (wt g. 7.45. – 15.15. oraz śr g. 7.45. – 10.20.).
Nabór podstawowy do 30.09. 2018 r.

===========================================================================
               Dowożenie oraz przejazd dzieci i uczniów w roku 2018/2019
  Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2018/2019
   Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, bądź ucznia szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
   Gmina Latowicz realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.
   W związku z przebudową mostu w miejscowości Latowicz na drodze 802 i wprowadzonymi dlatego objazdami, w celu sprawnej organizacji realizacji zadania dowożenia dzieci i uczniów do szkół postanawia się, że zakupu biletów miesięcznych będzie dokonywała szkoła. W związku z tym należy:
 • Od dnia 23 do 28 sierpnia 2018 r. należy zgłosić w sekretariacie szkoły dziecko, na dokonanie zakupu biletu miesięcznego na dowożenie dziecka do szkoły.
 • Bilety będą odbierane do 4 dnia każdego miesiąca w sekretariacie w szkole.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego