Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

===========================================================================
„Dobry start” - składanie wniosków od 1 lipca
     W związku ze zbliżającą się datą (1 lipca 2019 r.) rozpoczęcia przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020)... >>>
==============================================================
Dyżur dla oddziałów przedszkolnych

         Szkoły Podstawowej w Wielgolesie w godz. 8:00 - 12:30
 • 24.06 - 26.06. 2019r.
 • 28.06.2019 r.
 • 15.07 - 26.07.2019 r.
 • 21.08 - 30.08.2019 r.
         Szkoły Filialnej w Dębem Małym w godz. 8:00 - 12:30
 • 21.06 - 4.07.2019 r.
 • 26.08 - 30.08.2019 r.
==============================================================
I n f o r m a c j a

                      Półkolonie  w szkole w Wielgolesie będą miały miejsce
          od 1 lipca 2019r. do 5 lipca 2019r. od godziny od 9:00  do 16:00
Uczestnikom dojeżdżającym zapewniony jest dowóz
• z Walisk  godz. 8:15   
• z Chyżyn godz. 8:30  

                 Półkolonie  w szkole w Dębem Małym będą miały miejsce
         od 1 lipca 2019r. do 5 lipca 2019r. od godziny od 9:00  do 16:00

===========================================================================
Podziękowanie dla pani Romy Alicji Piłatkowskiej,
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
   Pani Roma Piłatkowska była dyrektorem naszej szkoły od 1990  roku. W tym czasie dała się poznać jako osoba kompetentna, odpowiedzialna i otwarta na potrzeby środowiska. Dzięki jej inicjatywom społecznym i ogromnemu zaangażowaniu placówka była dwukrotnie rozbudowywana, stale modernizowana, doposażona i dostosowana do aktualnych wymogów zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i nowoczesnych standardów edukacyjnych.
   Od 2013 roku zakres obowiązków Pani Dyrektor został poszerzony, ponieważ zarządzała również Szkołą Filialną w Dębem Małym. Modernizując tę placówkę, potwierdziła swoje kompetencje menadżerskie.
    Dobro szkoły i uczniów było zawsze dla Pani Dyrektor najważniejszą wartością. Dbała nie tylko o rozwój placówki i edukacji, ale dostrzegała również potrzeby każdego wychowanka, czyniąc ze szkoły drugi dom.
  Dzięki inicjatywie Pani Dyrektor i jej zapobiegliwości, w szkole realizowano wiele projektów, które przyczyniły się do poszerzenia oferty edukacyjnej i wzbogacenia bazy dydaktycznej. Dzięki temu mamy, jako wiejska szkoła, wyjątkowo dobre warunki pracy.
Pani Dyrektor zawsze zależało na integracji lokalnej społeczności, stąd wiele inicjatyw, które miały miejsce na terenie naszej placówki. Były to: festyny, bale, choinka noworoczna, uroczystości patriotyczne i święta rodzinne. Wszystkie te działania potwierdzają umiejętność łączenia środowisk składających się na społeczność szkolną.
Jako społeczniczka Pani Dyrektor zainicjowała wiele akcji charytatywnych, w które włączali się uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice. Motywowała nas swoim przykładem nie tylko do aktywności społecznej, ale także do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia warsztatu pracy i otwartości na nowe wyzwania. Permanentna edukacja nauczycieli przekłada się na wysokie wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Sukces ten w dużym stopniu jest udziałem Pani Romy Piłatkowskiej doskonałego dydaktyka – polonisty. Promocja naszej placówki i wysoka jakość edukacji przyświecały wielu działaniom naszej Drogiej Koleżanki.
   Od niedawna na terenie szkoły odbywają się cyklicznie dwa konkursy o randze powiatowej pod patronatem Starosty Mińskiego i Wójta Gminy Latowicz: „Mądrze i poprawnie po polsku” i „Konkurs poezji obcojęzycznej”.
    Ważnym elementem działań edukacyjnych i wychowawczych jest udział w projektach międzynarodowych, które były już kilka razy realizowane na terenie naszej szkoły. Koordynatorem jednego z nich:  polsko – rosyjskiej wymiany młodzieży jest właśnie Pani Dyrektor Roma Piłatkowska. W maju bieżącego roku udało się wygrać kolejny taki konkurs.
Pani Roma miała i ma dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Jest otwarta na pomysły i inicjatywy samorządu uczniowskiego, wspierając ich działania. Zarówno w stosunku do uczniów, jak i pracowników była  rzeczowa i wymagająca, a jednocześnie sprawiedliwa i wyrozumiała, oddana swojej pracy.
    Stworzyła przyjazną atmosferę w środowisku pracy, integrując wszystkich pracowników poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów na koncerty, do teatru i na wycieczki. Jako dyrektor zyskała  szacunek uczniów, rodziców, nauczycieli  i całej społeczności lokalnej.
    Dziękujemy Ci za to, Droga Koleżanko, liczymy na dalszą współpracę.
Rada Pedagogiczna

===========================================================================
             Emerytura to nie koniec …
   Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji. Ten czas rozpoczął się dla pani Hanny Zawadki -  wieloletniej nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, w naszej szkole przepracowała 39 lat. Pani Hania dała się poznać jako solidna, odpowiedzialna, cierpliwa i artystycznie uzdolniona  nauczycielka, która w swoją pracę angażowała się całym sercem. Otaczała opieką nie tylko swoich wychowanków, ale także wychwytywała talenty artystyczne w dziedzinie recytacji i muzyki w starszych klasach. Może się poszczycić licznym gronem laureatów w konkursach recytatorskich na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dbała o  poziom artystyczny  ważnych akademii środowiskowych, przygotowując z uczniami interpretacje  głosowe utworów literackich  i piosenek. Jej ciężka praca była wielokrotnie nagradzana przez dyrektora szkoły. Przez wiele lat tworzyła ważną część tej szkoły, nigdy nie liczyła dodatkowych godzin spędzonych na próbach z dziećmi. Trudno się rozstawać z tak niezwykłą osobą,  która była zawsze pomocna, serdeczna i szczera nie tylko dla uczniów, ale  także dla koleżanek i kolegów z pracy. Żywimy przekonanie, że odczuwasz,        Haniu, pełną satysfakcję ze swojej pracy w tej szkole. Dziękujemy Ci, Droga Koleżanko, i życzymy wszystkiego dobrego…
   Emerytura to nie koniec – to początek nowego rozdziału życia, w którym wreszcie można znaleźć czas dla siebie, na realizację swoich marzeń.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna

===========================================================================
XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY OMNIBUS 2019
III miejsce - Wiktoria Szostak z klasy IIIb.
III miejsce - Piotr Świątek z klasy VIII
                        GRATULUJEMY!                                             >>>
===========================================================================
VI POWIATOWY KONKURS POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ
„POEZJA W JĘZYKACH SZEKSPIRA I PUSZKINA”
28 maja b.r. w naszej szkole odbył się VI Powiatowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej „Poezja w językach Szekspira i Puszkina”. >>>
   Język angielski – kl. IV – VI szkoła podstawowa
I m. - Gabriela Urbańska – SP Latowicz
II m. – Zuzanna Ostrowska – SP Brzóze
III m. – Wiktor Śluzek – SP Wielgolas
Wyróżnienia otrzymali: Szymon Świder – SP Żaków, Igor Fijołek – ZS Latowicz, Eryk Bontruk – SP Dębe Małe oraz Małgorzata Stankiewicz – SP Dębe Małe.
   Język angielski  - kl. VII – VIII szkoła podstawowa i III gimnazjum
I m. – Julia Kopaczewska – SP Latowicz
II m. – Daria Wielądek – SP Żaków
III m. – Martyna Zgódka – SP Żaków
Wyróżnienia otrzymali: Klaudia Floriańczyk – ZS Cegłów, Małgorzata Zawadka – SP Starogród, Magdalena Piskorz – ZS Latowicz.
   Język rosyjski – kl. VII – VIII oraz III gimnazjum
I m. – Wiktoria Badin – SP Ładzyń
II m. – Angelika Wronowska – SP Latowicz oraz Joanna Żukowska – SP Żaków
III m. – Aleksandra Rechnio – SP Latowicz, Olga Borys – SP Drop, Julia Pałdyna – SP Żaków.
Wyróżnienia otrzymali: Julia Chróst – SP Wielgolas, Maja Górska – SP Wielgolas, Andżelika Kąkol – SP Dębe Małym.
===========================================================================
MISTRZOSTWA POWIATU MIŃSKIEGO W LEKKOATLETYCE
I miejsce - Łodyga Faustyna – pchnięcie kulą
II miejsce  - sztafeta 4x100 metrów – chłopcy kl. VII-VIII
II miejsce - Michał Dadacz – 100 metrów
II miejsce - Angelika Myka – 400 metrów
II miejsce - Bartosz Myka - 1500 metrów
II miejsce - Julia Wiechetek – 800 metrów
II miejsce - Piotr Gręziak – 800 metrów
II miejsce - Mateusz Myka – 300 metrów
III miejse - Jan Łuszkiewicz – 1000 metrów
                 ZAWODY REGIONU SIEDLECKIEGO
II miejsce - Łodyga Faustyna – pchnięcie kulą

                            GRATULUJEMY!                  >>>
===========================================================================

    10 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Latowiczu odbył się konkurs
na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.
     Dyrektorem szkoły została pani mgr Mariola Mucha.
       Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
                                                  uczniowie, nauczyciele i pracownicy

==================================================================================================================
II POWIATOWY KONKURS
„MĄDRZE I POPRAWNIE PO POLSKU...”
     6 maja 2019 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu „Mądrze i poprawnie po polsku...”                   >>>

Oto zwycięzcy konkursu:
lokata   imię i nazwisko ucznia
szkoła
nauczyciel prowadzący
I miejsce
Mateusz Mielcarz
SP 3 Mińsk Maz.
p. Ewa Pszczółkowska
II miejsce
Klaudia Kowalczyk
ZS Cegłów
p. Jadwiga Czerwińska
III miejsce
Marta Wójcicka
SP Marianka
 p. Aneta Szuba
Przyznano również kilka wyróżnień:
wyróżnienie
Weronika Kałowska
SP 3 Mińsk Maz
p. Ewa Pszczółkowska
wyróżnienie
Julia RumakZS Cegłówp. Jadwiga Czerwińska
wyróżnienie
Joanna Marta Żukowska
SP Żaków
p. Teresa Dydek
wyróżnienie
Natalia Cudna
SP Brzóze
p. Elżbieta Malinowska
wyróżnienie
Igor Kurzyp
ZS Latowicz
P. Ewa Suda
wyróżnienie
Julia Kopaczewska
ZS Latowicz
p. Agnieszka Gizińska
wyróżnienie
Martyna Stępińska
SP Wielgolas
p. Roma Piłatkowska
     Na uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów zapraszamy wszystkich uczestników i ich opiekunki 15 maja na godz. 13:30.
===========================================================================
                „ Bo nie poznaliśmy się po to, by o sobie zapomnieć”.
  Ja na pewno nie zapomnę ponad trzydziestu lat pracy w zawodzie nauczyciela i blisko trzydziestu lat, z niewielkimi przerwami, kierowania szkołą. Wiele się wydarzyło przez ten czas. Praca to całe moje życie. Czuję się spełniona zawodowo, choć nie zawsze było łatwo, ale to dzięki wielu, wielu osobom to właśnie  ta praca przynosiła mi ogromną satysfakcję.
   Dziękuję przede wszystkim moim nauczycielom – tym czynnym zawodowo i tym, którzy są już na emeryturze. To dzięki Wam tak naprawdę wierzę w etos tego zawodu.
  Dziękuję wszystkim pracownikom obsługi i administracji. Zawsze było czysto, smacznie,
a dokumenty poukładane w należytym porządku.
    Dziękuję Panu Wójtowi – p. Bogdanowi Świątkowi – Górskiemu za wyrozumiałość, obiektywizm. To doprawdy szlachetne cechy naszego włodarza gminy.
    Dziękuję wszystkim pracownikom gminy, którzy doradzali i pomagali w kierowaniu placówką.
   Dziękuję Wam,  Drodzy Rodzice –  ze szkoły z Wielgolasu, Dębego Małego i z Latowicza. To była ogromna przyjemność współpracować z Wami.
   Dziękuję, Wam, moi uczniowie. Już do końca pozostaniecie w mojej pamięci.
   I jeszcze jedno podziękowanie – podziękowanie dla mojej rodziny. Dziękuję mężowi i synom. Zawsze mnie wspieraliście, dodawaliście nadziei  i odwagi.
 
                                                                                                    Roma Piłatkowska
===========================================================================
KOLEJNY SUKCES
       Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny dostaliśmy dofinansowanie na realizację projektu: „Polsko – rosyjska wymiana młodzieży 2019”. Tym razem będziemy współpracować ze szkołą w Jarosławcu koło Moskwy. Młodzież z Federacji Rosyjskiej będzie gościła w naszej szkole
w połowie maja, natomiast grupa polska wyjedzie do Rosji w pierwszej połowie października.
   Autorkami projektu są: p. Roma Piłatkowska, p. Ewa Stosio, P. Marzanna Brauła, P. Joanna Kluczek – Szpadelewska i p. Teresa Paździoch.
                      Gratulujemy.

===========================================================================
     Informujemy, że
VI Powiatowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej „Poezja w językach Szekspira  Puszkina”
            odbędzie się w naszej szkole 28 maja 2019 roku o godz. 10.00.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
        Serdecznie zapraszamy!
===========================================================================
            Zaproszenie
      Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie  – Roma Piłatkowska  oraz polonistki serdecznie zapraszają do udziału w
                 II Powiatowym  Konkursie „Mądrze i poprawnie po polsku…”
 adresowanym do  uczniów klas siódmych, ósmych i do gimnazjalistów.
         Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
   Konkurs odbędzie się  6  maja 2019r. o godz. 11:00 w sali polonistycznej
Szkoły Podstawowej  im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród  nastąpi  15 maja 2019r. o godz. 13.40
   Wyniki ukażą się na stronie internetowej szkoły www.zswielgolas.pl
                                                                Organizatorki
KRYTERIA OCEN
TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALISTY
===========================================================================
TURNIEJ WIEDZY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

I miejsce - drużyna w składzie: Zuzanna Wieczorek, Jakub Przasnek
                   i Kamil Rybacki, awans do  etapu rejonowego w Warszawie.  
               GRATULUJEMY!      >>>   
===========================================================================
POWIATOWY  KONKURS  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO
DLA  UCZNIÓW  KLAS  IV – VIII  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  ORAZ  GIMNAZJUM
I miejsce - Adrian Gaszewski
         GRATULUJEMY!               >>>
===========================================================================
TORBA PEŁNA MIŁOŚCI
  Caritas naszej diecezji, we współpracy z miastem Warszawa, otworzyły na terenie Warszawy mobilną łaźnię przeznaczoną dla osób bezdomnych. Łaźnia zapewnia możliwość skorzystania z toalety, umycia się pod prysznicem, wymiany bielizny. Jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się dostęp do usług sanitarnych dla osób wykluczonych społecznie.    >>>

===========================================================================
POWIATOWY KONKURS TECHNICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJALNYCH POWIATU MIŃSKIEGO - „AKADEMIA MŁODEGO TECHNIKA”

I miejsce - Zuzanna Wieczorek  i Natalia Sadowska
                                GRATULUJEMY! >>>
===========================================================================
XI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY LATOWICZ

W kategorii klas VIII:
I miejsce - Jakub Kwiatkowski
II miejsce - Mateusz Myka
III miejsce - Kamil Parzyszek
W kategorii klas IV - V:
II miejsce - Oliwia Zawadka
III miejsce - Maja Bontruk
              GRATULUJEMY!            >>>   
===========================================================================
===========================================================================
 Zapisy do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich
w Wielgolesie prowadzić będzie  p. Ewa Piętka  w sali nr 1
w dniach:
• 18  marca  2019r. w godzinach od 17:00 - 18:00
• 19  marca  2019r. w godzinach od 14:00 – 15:00
• 21 marca 2019r.  w godzinach od 13:30 – 14:30

Zapisy do klasy I w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie prowadzić będzie
p. Jadwiga Sikora  w sali nr 4
w dniach:
• 19  marca  2019r. w godzinach od 16:00 – 17:30
• 22  marca  2019r. w godzinach od 8:00 – 9:30

Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I w Szkole Filialnej w Dębem Małym  Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie prowadzić będzie  p. Grażyna Lech  w sali oddziału przedszkolnego
w dniach:
• 19  marca  2019r. w godzinach od 13:30 – 16:30
• 22 marca 2019r.  w godzinach od 7:45 – 8:45

===========================================================================
Finał Mistrzostw Powiatu Mińskiego w Unihokeju Chłopców kategorii młodzież
  - III miejsce
Skład drużyny: Jan Łuszkiewicz, Mateusz Myka, Świątek Piotr, Bartłomiej Zawadka, Krystian Adamczyk, Radosław Bontruk, Damian Matuszewski, Bartosz Myka, Jakub Przasnek, Kamil Rybacki, Damian Sadowski.
GRATULACJE!    >>>              
INFORMACJA O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU "JUŻ PŁYNĘ PO MEDAL"

 Gmina Latowicz przystąpiła do realizacji projektu pt. "Już płynę po medal".
  Zarządzeniem Wójta Gminy Latowicz nr 15/2019 z dnia 13.02.2019r. został wprowadzony regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie.
   Projekt zakłada systematyczny udział uczniów klas I-III szkół podstawowych w 20 godz. kursie nauki pływania. Przewiduje się, że w projekcie weźmie udział grupa 45 uczniów klas I-III ze szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu oraz grupa 45 uczniów klas I-III z ze Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie i jej filii w Dębem Małym.
Szkoły biorące udział w projekcie do dnia 25 lutego br. prowadzą rekrutację uczestników.
   Zajęcia odbywać się będą na pływalni "Garwolanka" w Garwolinie.
Rodzice uczniów wyrażających chęć udziału w projekcie mogą złożyć wniosek w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.
Dokumenty do pobrania:

===========================================================================
SPORTOWO UDANE ROZPOCZĘCIE ROKU 2019!
 • uczennice z klas VII, VIII i III gim. zwyciężyły w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Mińskiego w Tenisie Stołowym, awansowały do rozgrywek regionu siedleckiego
 • III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Mińskiego w Tenisie Stołowym w kategorii chłopcy klas VII, VIII i oddziałów gimnazjalnych
 • chłopcy z klas IV - VI zwyciężyli w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Mińskiego w Tenisie Stołowym, awansowali do rozgrywek regionu siedleckiego.
                                    GRATULUJEMY!                      >>>
===========================================================================
WESPRZYJ POTRZEBUJĄCYCH
RAZEM ZE SZKOLNYM KOŁEM CARITAS
  Tradycyjnie wraz z pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczęła się inauguracja ogólnopolskiej kampanii Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jest to XXV Jubileuszowa edycja akcji, która na stałe wpisała się przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Tegorocznym hasłem są słowa: Świeca, która tworzy Polską Wigilię. Małe i duże świece z logo Caritas, które zapala się w czasie Wigilii i stawia na świątecznym stole obok dodatkowego nakrycia dla nieoczekiwanego gościa, są wyrazem naszej pamięci o osobach potrzebujących. Wolontariusze Szkolnego Caritas wraz z opiekunkami będą sprzedawać świece w kościele po każdej Mszy świętej.

   Kolejną akcją którą  prowadzi Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w związku z  sezonem zimowym i w której weźmiemy udział to  akcja
„Podziel się ciepłem na zimę”.    >>>

===========================================================================
       Co roku piątego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka. Takie święto to jedyna okazja, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym i krajowym.
   W naszej szkole działa od 2011 roku Szkolne Koło Caritas, które obecnie liczy 61 członków. Cieszymy się z tego, że tak liczna grupa naszych uczniów ma potrzebę  niesienia pomocy potrzebującym.
    Drodzy Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w dniu Waszego święta, życzymy Wam nowych, ciekawych doświadczeń, satysfakcji z Waszych działań, dalszego rozwoju Waszych umiejętności i skutecznego zarażania Waszą postawą innych osób z najbliższego otoczenia. Dziękujemy Wam za to, że jesteście i że działacie!
                                                                               Opiekunki SKC

===========================================================================
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY"POCZTÓWKA Z GÓR STOŁOWYCH"
III miejsce - Wiktoria Szostak

POWIATOWY KONKURS O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM
wyróżnienie - Wiktoria Szostak

POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA PROZY I POEZJI PATRIOTYCZNEJ
III miejsce - Wiktoria Szostak
                       GRATULUJEMY!                                  >>>
===========================================================================
IV POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR
STAROSTY MIŃSKIEGO W DĘBEM WIELKIM
III miejsce - Angielika Myka - (kat. dziewczęta klas VII, VIII i III gim.)
II miejsce - Mateusz Myka - (kat. chłopcy klas VII, VIII i III gim.)
         GRATULUJEMY!                                       >>>

===========================================================================
Ośrodek Profilaktyki Społecznej                                         Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Zespół Specjalistów (z zakresu pedagogiki i psychologii) we współpracy ze SP im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Latowiczu, będzie realizować w bieżącym roku szkolnym 2018/ 2019 zajęcia profilaktyczne z obszaru profilaktyki uzależnień. Dzięki temu Państwa dziecko będzie miało możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach warsztatowych, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i problemowym młodzieży. Warsztaty zostaną przeprowadzone 27 listopada 2018 r. dla SP w Wielgolesie oraz Szkoły Filialnej w Dębem Małym dla klas VI, VII, VIII oraz III gimnazjum. Program warsztatów:
„Rozrywki bez używki”
1. G. 7.45. – 9.25. Klasa VI (VI a – 16 osób + VI b – 16 osób = 32 osoby) – poruszane zagadnienia:
• Najpopularniejsze używki wśród młodzieży
• Sytuacje sprzyjające sięganiu po substancje szkodliwe
• Negatywne skutki używek
• Presja rówieśnicza
• Trudne wybory
• Asertywność i umiejętność mówienia NIE
• Pierwsze kontakty z używkami
• ,mechanizm uzależnienia
• Pomoc i wsparcie dla osób sięgających po używki
„Alkogoogle”
2. G. 9.35. – 11.15. – Klasa VII (VII - 24 osoby + VI DM - 4 osoby + VII – 5 osób + VIII – 4 osoby = 37 osób)
3. G. 11.35. – 13.25. – Klasa VIII (25 osób)
4. G. 13.35. – 15.15. – Klasa III gimnazjum (31 osób)  - poruszane zagadnienia:
• Używki i ich dostępność
• Konsekwencje społeczne, prawne i indywidualne sięgania po substancje szkodliwe
• Uzależnienie i mechanizm uzależnienia
• Wolność a odpowiedzialność w sięganiu po środki psychoaktywne
• Odmowa asertywna
• Budowanie pewności siebie i pozytywnego obrazu własnej osoby
Edyta Więcek
Psycholog szkolny

===========================================================================
PODZIĘKOWANIA
          Proboszcz parafii Wielgolas, Wolontariusze i Opiekunki Szkolnego Koła Caritas dziękują wszystkim DARCZYŃCOM, którzy podczas tegorocznej edycji Dnia Papieskiego wsparli Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i przekazali swoje ofiary pieniężne na stypendia. Zebraliśmy kwotę 1022,59 zł. i 9 centów. Ofiarodawcom dziękujemy .

===========================================================================
III POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO W DĘBEM WIELKIM
- I miejsce - Jakub Kwiatkowski (kat. chłopcy klas VII, VIII i III gim.)
- I miejsce - Mateusz Myka (kat. chłopcy klas VII, VIII i III gim.)
                      - III miejsce - Bartłomiej Całka  (kat. chłopcy klas IV-VI)
                                          GRATULUJEMY!           >>>
===========================================================================
POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY "EKOŻAK 2018"
I miejsce - Zuzanna Wieczorek kl. III gim.

       
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY  "JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY"
III miejsce - Wiktoria Szostak kl. III b
                     GRATULUJEMY!         >>>
===========================================================================
Przed nami XVIII Dzień Papieski pod hasłem
„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”
   14 października w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie przeżywać będziemy kolejny Dzień Papieski.
  Członkowie Szkolnego Koła Caritas, jak co roku, przyłączą się do obchodów tego dnia. W ramach współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest organizatorem Dnia Papieskiego, prowadzi również program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. Nasi wolontariusze będą zbierać pieniądze na stypendia – przy kościele
14 października po każdej Mszy świętej oraz w szkole 16 i 17 października.
Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy.
   >>>           Wolontariusze i opiekunki Szkolnego Koła Caritas

===========================================================================
REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA – SPORTSMENKĘ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RODZINY WYLEŻYŃSKICH W WIELGOLESIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Celem konkursu jest:
- propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz
 wyłonienie uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w sportowy dorobek szkoły,
- wyłonienie najlepszego sportowca szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców,
- aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych. >>>

===========================================================================
W ramach projektu Cyfrowobezpieczni, tak, jak zostali Państwo  poinformowani przed przystąpieniem do projektu, wysyłamy Państwu linki do ankiet, o wypełnienie których prosimy ponownie całą społeczność szkolną tj.: nauczycieli, uczniów, i rodziców. Im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym lepiej.
Badanie realizowane jest WYŁĄCZNIE drogą internetową.
Zwracamy uwagę, że ankieta jest w kilku wersjach - inny link jest dla rodziców, inny dla nauczycieli, a inny dla uczniów. Ważne jest również by zwrócić uwagę na etap szkolny na jakim znajdują się badani uczniowie oraz nauczyciele. Odmienne są również ankiety dla rodziców w zależności od tego na jakim etapie nauki znajduje się ich dziecko.
SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 1-3
SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4-6


KLASA 2 i 3 GIMNAZJALNA oraz 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Badanie jest w pełni anonimowe i ma charakter ogólnopolski. Wypełniający ankietę nie są identyfikowani ani na poziomie konkretnej osoby ani nawet na poziomie szkoły - będziemy w ankiecie prosić wyłącznie o określenie województwa. Celem badania jest określenie poziomu wiedzy i świadomości związanych z zagrożeniami dla uczniów w świecie cyfrowym na skalę całego kraju.  

Dlatego też bardzo nam zależy na całkowitej szczerości i autentyczności odpowiedzi. Dotyczy to zwłaszcza uczniów - prosimy bardzo, aby udostępnić uczniom ankietę, np. w ramach zajęć informatycznych lub w ramach zajęć wychowawczych i pozwolić na jej samodzielne wypełnienie. Skutecznym sposobem na zachęcenie do niej rodziców, mogą być na przykład wywiadówki.

Bardzo prosimy o potwierdzenie otrzymania przez szkołę niniejszej wiadomości.

Bardzo prosimy również aby osoby, które powinny wziąć udział w badaniu, wypełniły ankiety DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA bieżącego roku.  

W razi wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: badania.cyfrowobezpieczni@gmail.com
lub
pod numerem telefonu: 726788962
Z góry dziękujemy za Państwa wkład i zaangażowanie.
W imieniu zespołu badawczego projektu Cyfrowobezpieczni.pl
Kamil Błaszczyński
===========================================================================

  Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym
Projekt pt. „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Latowicz i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2019. Wartość projektu: 408 457,51 zł, w tym wkład własny: 21 240,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (9K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.
Dofinansowanie UE: 326 0766,01 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język rosyjski
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczki
 9. Pokazy naukowe
 10. Warsztaty z robotyki
 11. Półkolonie Laboratorium Naukowe
a także szkolenia dla nauczycieli:
 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

..........................................................................................................................................................................
Ogłoszenie
Program -  Dzwonek Na Obiad
         Szanowni Rodzice,
   Można ubiegać się o stypendium na finansowanie lub dofinansowanie do obiadów w szkole w programie Dzwonek na obiad w roku szkolnym 2018/2019 r., jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1000 zł (WARUNEK).
Informacje, jak ubiegać się o stypendium krok po kroku są dostępne na stronie internetowej naszej szkoły http://zswielgolas.pl/ oraz u psychologa szkolnego (wt g. 7.45. – 15.15. oraz śr g. 7.45. – 10.20.).
Nabór podstawowy do 5.10.2018 r.

...........................................................................................................................................................................
Program - Caritas „Skrzydła”
         Szanowni Rodzice,
Można ubiegać się o stypendium na finansowanie wsparcia i rozwoju uczniów, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowej sytuacji losowej. Wniosek do programu dostępny na stronie internetowej.
  Zgłaszanie uczniów u psychologa szkolnego (wt g. 7.45. – 15.15. oraz śr g. 7.45. – 10.20.).
Nabór podstawowy do 30.09. 2018 r.

===========================================================================
               Dowożenie oraz przejazd dzieci i uczniów w roku 2018/2019
  Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2018/2019
   Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, bądź ucznia szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
   Gmina Latowicz realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.
   W związku z przebudową mostu w miejscowości Latowicz na drodze 802 i wprowadzonymi dlatego objazdami, w celu sprawnej organizacji realizacji zadania dowożenia dzieci i uczniów do szkół postanawia się, że zakupu biletów miesięcznych będzie dokonywała szkoła. W związku z tym należy:
 • Od dnia 23 do 28 sierpnia 2018 r. należy zgłosić w sekretariacie szkoły dziecko, na dokonanie zakupu biletu miesięcznego na dowożenie dziecka do szkoły.
 • Bilety będą odbierane do 4 dnia każdego miesiąca w sekretariacie w szkole.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego