„Bez cierpliwości nie ma mądrości.” - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

„Bez cierpliwości nie ma mądrości.”

„BEZ CIERPLIWOŚCI NIE MA MĄDROŚCI.”  (A. Fredro)

      10 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Tematem prezentacji był „Problem zaburzeń graficznych u dzieci”.  Zaburzenia te przekładają się na dodatkowe trudności dziecka w nauce. Niestaranne i nieczytelne pismo jest trudne do odczytania nawet dla samego piszącego. Stąd nawiązanie do maksymy Fredry, że pisanie trzeba ćwiczyć, a niektórzy uczniowie muszą poświęcić rozwijaniu tej umiejętności szczególnie dużo czasu i wykazać się cierpliwością.
      Podczas spotkania zwrócona została uwaga na rolę pisma u dzieci młodszych i starszych, wyjaśniony został termin „dysgrafia”, przedstawione zostały charakterystyczne objawy, jakie można zaobserwować u dziecka mającego problemy z grafiką pisma, jak również przyczyny, które mogą powodować zaburzenia tego typu. Szczególna uwaga poświęcona została czynnikom zewnętrznym wpływającym na jakość wytworów dziecka, między innymi: prawidłowej postawie podczas pisania, prawidłowemu chwytowi narzędzi pisarskich, ułożeniu zeszytów, odpowiedniej wysokości mebli itp.. Na koniec zaprezentowane zostały proste ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość, orientacje przestrzenną i sprawność manualną.
       Rodzice mieli też okazję dokonać wstępnej analizy ewentualnych przyczyn niestarannego pisma swoich dzieci i podjąć postanowienie ich eliminacji.
      Mam głęboką nadzieję, że wywiążą się z zadanej pracy domowej.
                                                                                                               J. Kluczek - Szpadelewska

  <===


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego