„ORLE NASZ BIAŁY, ZRZUCIŁEŚ KAJDANY” - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

„ORLE NASZ BIAŁY, ZRZUCIŁEŚ KAJDANY”


„ORLE NASZ BIAŁY, ZRZUCIŁEŚ KAJDANY”

  Tradycją stają się już środowiskowe uroczystości patriotyczne, do takich należy zaliczyć w naszej Gminie akademie z okazji 3 Maja i 11 Listopada. Uroczystość Niepodległościową już po raz drugi zorganizowała nasza szkoła. W tym roku część artystyczną przygotowały panie: Hanna Zawadka, Joanna Kluczek - Szpadelewska oraz pan Radosław Piskorz, oprawą muzyczną zajął się pan Paweł Szeląg, za dekoracje jak zwykle odpowiadała pani Bożena Zelwowiec, a za zaproszenia pani Iwona Prus.
  Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Roma Piłatkowska, witając przybyłych gości.
Obecnością zaszczycili nas: ks. Dziekan Marek Kasprzak, Wójt Gminy Latowicz p. Bogdan Świątek- Górski, sekretarz Gminy- pani Barbara Zgódka, Dyrektor BS w Latowiczu- p. Ewa Kaliszewska, posterunkowy- p. Jarosław Cegiełka, Inspektor Oświaty p. Wiesława Proczka, Dyrektor ZS w Latowiczu -p Wiesława Kosobudzka, Przewodniczący Rady Gminy- p. Jan Domański, Radni
(M. Wardzyńska- Soćko, T. Jaroń, J. Papiński, J. Reda, W. Świątek, R. Skwara, W. Kłos, P. Gryglas) oraz przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły pani Katarzyna Pałdyna i ks. Arkadiusz Rakoczy oraz emerytowani nauczyciele. Wśród obecnych byli oczywiście rodzice, uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 Program artystyczny dostarczył słuchaczom wielu wzruszeń i skłonił do refleksji historyczno- patriotycznych. Całą społeczność połączyło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, a później „Roty”. Występ był ciekawą lekcją historii od czasów I rozbioru do odzyskania niepodległości przez Polskę. Na jej atrakcyjność wpłynęły niewątpliwie różne formy przekazu- recytacja, śpiew, prezentacja multimedialna, fragmenty filmów i inscenizacja. Miłym zaskoczeniem, szczególnie dla uczniów, było to, że w rolę Wodza Naczelnego, Józefa Piłsudskiego wcielił się historyk – p. Radosław Piskorz. Wśród recytujących znaleźli się uczniowie gimnazjum - Julia Zawadka, Karol Śluzek, Piotr Sabak, Dominika Adamczyk, Joanna Chabrowska, Michał Konca, a z młodszych - Gabriela Zawadka, Aleksandra Branicka i inne dzieci z zerówki przygotowane przez panią Annę Rudowską. Wzruszyła zebranych zbiorowa recytacja „Katechizmu polskiego dziecka” w wykonaniu maluchów. Uczniowie dali też popis gry na instrumentach muzycznych – Michał Radzio - na saksofonie altowym zagrał „Pieśń pierwszej brygady”, Dominika Adamczyk - na gitarze zagrała rzewną żołnierską pieśń „Płonie ognisko”, a Filip Stosio - na keyboardzie akompaniował grającym i śpiewającym. Do bardziej chwytających za serce pieśni należały „Biały krzyż” w wykonaniu Julii Piekarskiej i Weroniki Okoły oraz „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” zaśpiewana przez Aleksandrę Świątek z klasy czwartej.
  W programie podkreślano duży wkład Rodziny Patrona Szkoły w walkę narodowo - wyzwoleńczą na przestrzeni dziejów. Akcentem patriotycznym przygotowanym przez organizatorów dla wszystkich uczestników był „Dekalog Patrioty” oraz biało - czerwone kotyliony i chorągiewki. Nasi „aktorzy” występowali w pełnym umundurowaniu wyposażeni w akcesoria wojskowe, co z pewnością pozwoliło na bardziej sugestywny odbiór i tworzyło niepowtarzalny klimat tamtych dni.
 Na zakończenie uroczystości padły liczne słowa podziękowania pod adresem występujących i organizatorów. Swoimi wrażeniami podzielili się Wójt Gminy, Ksiądz Dziekan i Proboszcz. Przy okazji Pani Dyrektor poinformowała o wydarzeniu z 4 listopada, kiedy to nasz nauczyciel Zygmunt Tomasz Gajowniczek obronił doktorat geografii.
  Po uroczystościach zebrani udali się gromadnie na wyświęcenie kapliczki przydrożnej z figurą Jezusa Frasobliwego, stojącej na rozdrożu ulic Szkolnej i Starowiejskiej.
 O potrzeby ciała zadbały panie pracujące w szkolnej kuchni, domowy bigos i pączki wszystkim smakowały.
A oto Dekalog Patrioty, który powinien być wyznacznikiem nie tylko od święta.
1. Szanuj symbole narodowe Polski: hymn, godło i flagę państwową.
2. Szanuj język i kulturę swojej Ojczyzny.
3. Szanuj święta narodowe i rocznice.
4. Poznawaj historię własnego kraju.
5. Poznawaj polskie tradycje ludowe.
6. Dbaj o piękno naszego kraju.
7. Bądź dumny, że jesteś Polakiem, gdziekolwiek będziesz.
8. Postępuj zgodnie z duchem tolerancji i szacunku do siebie i innych.
9. Solidnie wypełniaj swoje obowiązki i nie ulegaj złym wpływom.
10. Korzystaj z rozwoju nowoczesnej nauki i osiągnięć technicznych
.             <===


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego