„Tydzień Naukowca” w naszej szkole - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

„Tydzień Naukowca” w naszej szkole

„TYDZIEŃ NAUKOWCA” W NASZEJ SZKOLE

   Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wraz z uczniami gimnazjum zapoczątkowali w naszej szkole nową tradycję – „Tydzień Naukowca”. Przedsięwzięcie trwało około dwóch tygodni i podzielone zostało na poszczególne przedmioty w zakresie zdobywania, prezentowania i sprawdzania wiedzy. Na każdy przedmiot poświecono, w zależności od liczby godzin w tygodniu, od jednego do pięciu dni. Zaczęło się od matematyki i w związku z tym ostatni tydzień lutego upłynął pod znakiem tej dziedziny wiedzy. Uczniowie zmierzyli się z różnorodnymi zadaniami dotyczącymi praktycznego zastosowania matematyki, było to m. in. obliczanie kubatury pomieszczeń, kalkulowanie kosztów remontu, planowanie zakupów. Zadania te odbywały się pod różnorodnymi hasłami: "Władca liczb", "Szalone zakupy", "Zostań mistrzem potęg", "Figury na płaszczyźnie", "Algebraiczny mistrz", "Najwyższa bryła", "Trzy widoki". Gimnazjaliści samodzielnie powtarzali i uzupełniali  wiedzę na dany temat, a potem przygotowali prezentacje multimedialne, plakaty, konkursy, modele brył, aby w zrozumiały i atrakcyjny sposób przybliżyć tajniki wiedzy młodszym kolegom. Szczególnym powodzeniem cieszyły się konkursy, zwłaszcza że laureaci zostali nagrodzeni ocenami bardzo dobrymi i  dyplomami, a pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
  W drugim tygodniu marca uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności z biologii, przygotowując doświadczenia i ich opisy. Dokonywali analiz, określali hipotezy, grupy badawcze i kontrolne oraz formułowali wnioski z badań. Efektem pracy były ciekawe prezentacje multimedialne i plakaty tematyczne. Z fizyki natomiast uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne opisujące sposób wykonania najważniejszych doświadczeń, takich jak: wyznaczanie prędkości przemieszczania się, wyznaczanie mocy i oporu żarówki, obliczanie gęstości ciała o regularnych kształtach, wyznaczanie siły wyporu, wyznaczanie ciepła właściwego wody przy pomocy czajnika o znanej mocy. Z geografii gimnazjaliści przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną na temat "Skarby UNESCO w Polsce". W równie niebanalny sposób gimnazjaliści przybliżyli najważniejszą wiedzę z chemii - na ścianach korytarzy szkolnych zawisły plakaty obrazujące wszystkie zrealizowane działy. Przeprowadzone zostały sesje posterowe, podczas których uczniowie w 3-4 osobowych grupach opracowali plakaty i przedstawili je na forum swojej klasy.
W piątek 11 marca 2016 r. nastąpiło podsumowanie „Tygodnia Naukowca” w formie multiprzedmiotowego konkursu. Uczniowie losowali pytania przygotowane przez nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Stopień trudności był zróżnicowany, a odpowiedzi nie zawsze łatwe, jednak to nie zrażało licznych uczestników. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i oceny bardzo dobre z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

                                                               mgr Mariola Mucha
                                                               mgr Anna Białota
                                                               dr Zygmunt Tomasz Gajowniczek
                                                               mgr Joanna Kluczek-Szpadelewska
                                                                    mgr Lidia Parobczyk                                     <<<

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego