17 października 2017 roku świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

17 października 2017 roku świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

17 października 2017 roku świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.
    O godzinie 13:30 zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz społeczność uczniowska zebrali się w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru  szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego.
    Pani dyrektor Roma Piłatkowska przywitała bardzo serdecznie wójta naszej gminy, p. Bogdana Świątka-Górskiego, p. Wiesławę Proczkę, księdza Dariusza Franczaka, przedstawicieli rady rodziców-p.p. Katarzynę Pałdynę i Ewę Bogusz oraz byłych nauczycieli naszej szkoły.
Krótką mowę wygłosił wójt gminy Latowicz, dziękując wszystkim nauczycielom za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.
    Następnie głos zabrali uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz siódmej szkoły podstawowej. Przedstawili oni pełen metafor, przenośni i porównań montaż słowno-muzyczny „Mądrość, światło, nauka”, oparty na utworach wybitnych polskich poetów. Usłyszeliśmy fragmenty wierszy A. Asnyka, J. Tuwima, F. Karpińskiego, N. Żmichowskej, W. Korotyńskiego, L. Niemojewskiego oraz W. Słobodnika. Inscenizacja, wysłuchana w ciszy i skupieniu, skłaniała ku refleksji nad trudną, mozolną i odpowiedzialną pracą nauczycieli, wyższością wiedzy i mądrości nad bogactwem.
Po wysłuchaniu kilku piosenek w wykonaniu uczennic szkoły podstawowej uczniowie wręczyli kwiaty nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi dziękując za ich pracę.
Po części artystycznej dyrektor R. Piłatkowska zaprosiła przybyłych gości, grono pedagogiczne i pracowników szkoły do stołówki szkolnej na skromny poczęstunek.
Akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali: p.p. Sylwia Branicka, Małgorzata Prokop, Wioletta Nowakowska oraz Paweł Szeląg.
    Nie zapomnieliśmy o tych, którzy od nas odeszli na wieczny odpoczynek. Jak co roku, uczciliśmy ich pamięć na miejscowym cmentarzu chwilą modlitwy nad grobami zmarłych oraz uczestnicząc we mszy, którą odprawił ksiądz D. Franczak.
<<<     M. Prokop

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego