Archipelag Skarbów - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Archipelag Skarbów

ARCHIPELAG SKARBÓW

   Kilka dni temu nasi gimnazjaliści z kl. II-III uczestniczyli w programie profilaktycznym Archipelag Skarbów. Ekipa złożona z czworga trenerów uczyła naszą młodzież zdrowego i mądrego stylu życia, zachęcała do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i innych ryzykownych zachowań. 21 i 22 października gimnazjaliści zamienili się w grupę poszukiwaczy skarbu, którym jest wielka, prawdziwa i trwała miłość, głębokie szczęście oraz realizacja swoich życiowych pasji i marzeń.
 W ciągu dwóch dni warsztatów nasi uczniowie mogli uświadomić sobie swoje największe pragnienia i marzenia, a zwłaszcza te o pięknej, trwałej i niekończącej się miłości, która z biegiem lat nie maleje a wzrasta. Pogłębili swoją wiedzę na temat seksualności człowieka, budowania prawidłowych relacji interpersonalnych opartych na silnej więzi, szacunku i zaufaniu. Otrzymali wskazówki, jak walczyć z tygrysami zamieszkującymi dżunglę (wnętrze człowieka), czyli złością, gniewem, pobudzeniem seksualnym, zakochaniem czy wejściem w uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, seksu, pornografii itp.).
   Wszystkie tematy omawiano z dużą delikatnością i taktem, tak aby nie zranić uczestników, którzy mogą mieć doświadczenia w tym zakresie, a jednocześnie przestrzec innych, którzy jeszcze ich nie mają. Ważnym elementem programu był trening asertywności, dzięki któremu nasi gimnazjaliści mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników. Inny istotny aspekt programu ukazywał naszym uczniom, iż w życiu nie należy kierować się zasadami kreowanymi przez media (celebrytów), lecz odszukać w swoim najbliższym otoczeniu wartościowych przewodników, np. rodziców, dziadków, ciocie, wujków, nauczycieli, wychowawców czy duchownych. Trenerzy podkreślali, iż od każdego przewodnika życiowego można uczyć się innych umiejętności i nie należy przekreślać ich autorytetu, kiedy dostrzeżemy w nich jakąś słabość, ale zawsze czerpać od nich to, co mają najlepsze do zaoferowania.
  W ramach programu odbyło się także informacyjno-szkoleniowe spotkanie dla nauczycieli gimnazjum oraz spotkanie dla rodziców uczestników Archipelagu Skarbów. Celem zajęć było udzielenie informacji niezbędnych do dalszego wcielania w życie idei przekazywanych podczas warsztatów, w tym najważniejszej – odpowiedniego kształtowania systemu wartości młodych ludzi. Ważnym elementem spotkania dla rodziców było przedstawienie technicznych wskazówek, jak rozmawiać z własnymi dziećmi, aby mogły odnaleźć ten największy skarb w życiu – czyli prawdziwą i trwałą miłość, zatem życie wolne od przemocy i różnego rodzaju uzależnień.
Projekt Archipelag Skarbów został zorganizowany w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki Szkoły przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Latowiczu.  Warto podkreślić, iż program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).             <<<

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego