Biblioteka - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Biblioteka

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do biblioteki szkolnej, która jest otwarta dla uczniów naszej szkoły
w następujące dni:


dni tygodnia
godziny lekcyjne od….. - do….
poniedziałeklekcja  1.
lekcja  4.
7.30 - 8.30
10.25 - 11.25
wtorek
lekcje 1-3
lekcje 5- 7
7.30 - 10.30
11.20 - 14.20
środa
lekcja 2 - 38.40 - 10.40
czwartek
lekcje 2- 3
lekcja 7.
8.30 - 10.30     
13.25 – 14.25
piątek
lekcje 2- 3
8.30 – 10.30
Nadal  stosujemy się do
Regulaminu korzystania z biblioteki w czasie  obowiązywania stanu pandemii.
Biblioteka szkolna w czasie zdalnego nauczania.
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!
    W czasie nauki zdalnej uczniowie klas IV- VIII zamawiają  książki  przez szkolny dziennik elektroniczny.  Książki będą do odebrania w bibliotece w godzinach pracy bibliotekarza (w razie nieobecności bibliotekarza w bibliotece proszę udać się do sekretariatu szkoły). Zamówione książki mogą być również przekazane młodszemu rodzeństwu, które w naszej szkole ma zajęcia stacjonarne.

Regulamin korzystania z biblioteki w czasie  obowiązywania stanu pandemii

 1. Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.
 2. Do biblioteki wchodzimy osobnym wejściem znajdującym się od strony lokalu weselnego.
 3. Biblioteka udostępnia zbiory w podanych poniżej godzinach otwarcia:


 1. Z usług bibliotecznych mogą korzystać uczniowie/ rodzice  zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Przed wejściem do biblioteki dezynfekujemy ręce (korzystamy z wystawionych w korytarzu środków sanitarnych).
 3. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania wyznaczonej linii od biurka bibliotecznego. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 - 2 m.
 4. Nie ma wolnego  dostępu do półek  - książki podaje bibliotekarz.
 5. Uwzględniając konieczny trzydniowy  okres kwarantanny dla zwracanych książek, składamy je w wyznaczone pudła (oznaczone datą, kiedy książki zostały przyjęte).
 6. Korzystanie z czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie.
 7. Bibliotekarz przestrzega ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii (dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych, dystansowania, okresu kwarantanny książek).
 8. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki i po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – będą prowadzone prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzenie sal, przecieranie powierzchni płaskich sprzętów w pomieszczeniu biblioteki i czytelni.
               

W obecnym czasie zagrożenia epidemiologicznego warto przypomnieć o jednym szczególnym wirusie, który nie uśmierca, nie trzeba się go bać, ale wprost przeciwnie -należy go szczególnie wzmacniać i pielęgnować; jest nim bakcyl czytania. Kto go połknie, odczuwa głód książek.
Sposobem na wzmocnienie bakcyla czytelniczego jest niewątpliwie dobra lektura. Niekoniecznie trzeba być molem książkowym, żeby docenić zalety czytania. Wszystkich zaś, którzy się o tym jeszcze nie przekonali, chcę zarazić tą chorobą czytelniczą i odesłać do doktora Książkowego, który specjalizuje się w jej leczeniu. Każdy z Was –jako Czytelnik Biblioteki Szkolnej otrzymuje od niego dożywotnią receptę na e-booki i audiobooki.

A teraz podpowiadam, jak sięgać po książki bez wychodzenia z domu.

Zachęcam do aktywowania 60-dniowej darmowej usługi Empik Premium. Po wpisaniu adresu mailowego oraz kodu aktywacyjnego uzyskujemy dostęp do 13 tysięcy e-booków oraz audiobooków w serwisie Empik GO oraz (dla prawdziwych moli lubiących zapach książek) uzyskujemy darmową dostawę ze sklepu internetowego.

OTO WYBRANE STRONY, PORTALE I BLOGI POŚWIĘCONE KSIĄŻKOM I CZYTANIU.
https://wolnelektury.pl/-  znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone).
https://lektury.gov.pl  serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki.
STRONY DLA STARSZYCH UCZNIÓW Z DARMOWYMI E-BOOKAMI
CIEKAWE STRONY I BLOGI O KSIĄŻKACH
https://okruchy.pl/
                 Z HISTORII  NASZEJ BIBLIOTEKI  
 • Biblioteka istnieje od 1959 roku
 • W naszych zbiorach znajduje się prawie 13 tysięcy książek ( w 2005 roku otrzymaliśmy w darze 1500 książek z likwidowanej Filii Biblioteki Publicznej w Wielgolesie, a w 2010 ok. 2 tysiące książek z zamkniętej w sąsiedniej miejscowości Biblioteki Szkoły Podstawowej w Transborze)
 • Od 2007 roku księgozbiór podlega komputerowej rejestracji, która realizowana jest w systemie ProgMan. Na bieżąco wprowadzane są opisy wszystkich zakupionych nowości oraz książki pozyskane z przydziałów. Pozostałe książki wprowadzane są do katalogu przy pierwszym ich wypożyczeniu.
 • Katalog komputerowy nie jest jeszcze dostępny on-line ani do przeglądania na miejscu. Proces wypożyczania książek to nadal bezpośrednia wizyta w bibliotece i ustne składanie zamówienia, ale konta czytelnicze są już w systemie komputerowym.
 • Od września 2006 roku w bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Do dyspozycji użytkowników są trzy stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do internetu oraz drukarka. Centrum Multimedialne szkoła otrzymała w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
              W BIBLIOTECE MOŻESZ:
 • sam wybierać i wypożyczać książki
 • możesz się uśmiechać
 • czytać czasopisma
 • przeglądać ciekawe książki
 • możesz myśleć i mieć spokój
 • korzystać z komputerów i internetowych portali
           W NASZYCH ZBIORACH ZNAJDZIESZ:
 • literaturę piękną dla dzieci i młodzieży - baśnie, wierszyki, opowiadania, powieści, komiksy,
 • lektury szkolne wraz z opracowaniami,
 • literaturę popularnonaukową,
 • książki w języku angielskim,
 • kasety video na zajęcia lekcyjne,
 • podręczniki szkolne
 • księgozbiór podręczny - słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, poradniki, przewodniki, książki o regionie,
 • czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli.
           GŁÓWNE ZADANIA BIBLIOTEKI:
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży
 • Gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych (książki, podręcznik szkolne, czasopisma)
 • Udostępnianie materiałów bibliotecznych.
 • Udzielanie pomocy fachowej w ich korzystaniu.
 • Informowanie o zawartości zbiorów.
 • Opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych.
 • Przygotowanie do samokształcenia przez kontakt z książką i czasopismem
         REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:
 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza.
 3. Do biblioteki nie można wnosić ani spożywać posiłków.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć od jednej do trzech książek, ale tylko jedną lekturę.
 5. Wypożyczoną lekturę można zatrzymać na okres dwóch tygodni.
 6. Każdą inną pozycję można zatrzymać na jeden miesiąc.
 7. Za zgubioną lub zniszczoną książkę czytelnik jest zobowiązany przynieść nową.
 8. Do półek z książkami można podchodzić po uzyskaniu zezwolenia.
 9. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni.
 10. Z czytelni uczeń może korzystać tylko poza swoimi godzinami lekcyjnymi lub za pisemną        zgodą nauczyciela uczącego.
 11. Z końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone w terminie podanym przez bibliotekę.
 12. W przypadku nie zwrócenia książek wychowawca ma prawo obniżyć ocenę z zachowania (za nieprzestrzeganie regulaminu).

       REGULAMIN PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ:
 1. Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Wielgolesie
 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
 3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza (wyłącznie poza swoimi planowymi godzinami lekcyjnymi).
 4. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
 5. Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych w programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).
 6. W pracowni obowiązuje cisza.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody  nauczyciela.
 8. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.
 9. Z drukarki i innych urządzeń w pracowni multimedialnej mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi - bibliotekarzowi.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia stanowisk, sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 12. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

Siedemnaście zalet czytania ksiązki
      Siedemnaście zalet książki dla dzieci opracowała Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej. Nie ma w nich nic specjalnie odkrywczego, ale jak zauważył Juliusz Wasilewski - redaktor naczelny "Biblioteki w Szkole" - "przypominają o pewnych elementarnych sprawach, podstawowych prawdach związanych z funkcjami książki, literatury, czytelnictwa.
Warto je poznać.
 1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
 2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza    naszą świadomość i nasz świat.
 3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
 4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
 5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
 6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
 8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
 9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
 10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
 11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
 12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
 13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ja wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
 15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
 16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.
 17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom:  pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom... Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

Godziny pracy:

Godziny pracy biblioteki szkolnej
w roku szkolnym 2019/2020

Dni tygodnia

lekcja

Poniedziałek

-


Wtorek

1.2.3.

5.
7.8.

Środa

1.

  Czwartek

1.2.3.4.

7.8.

Piątek


6.7.

Bibliotekarz szkolny i książki  zapraszają.
  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego