Dokumenty i druki do pobrania - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty i druki do pobrania

Dla rodziców

Dokumenty
  Statut Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie


  Kalendarz roku szkolnego 2018/2019            Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019                     

                                                            Wielgolas, dnia  27 września  2018r.
ZARZĄDZENIE nr 2/2018/2019
z   27 września 2018r.
w sprawie dni  wolnych  od zajęć dydaktycznych – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019 .
    Działając na podstawie rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002r.                   w sprawie organizacji roku szkolnego dla oddziału gimnazjalnego oraz na podstawie rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. dla oddziałów szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu szkolnego  u s t a l a m    dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2 listopada 2018 r. – piątek (dzień odpracowany w czasie choinki szkolnej
                        6 stycznia 2019r. – Wielgolas;   26 stycznia 2019r. - Dębe Małe)
10 kwietnia 2019 r. – środa (egzamin gimnazjalny, część humanistyczna)
11 kwietnia 2019 r. – czwartek (egzamin gimnazjalny, część matematyczno – przyrodnicza)
12 kwietnia 2019 r. – piątek (egzamin gimnazjalny, język nowożytny)
15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek (egzamin ósmoklasisty, j. polski)
16 kwietnia 2019 r. – wtorek (egzamin ósmoklasisty, matematyka)
17 kwietnia 2019 r. – środa (egzamin ósmoklasisty, j. nowożytny)
2 maja 2019 r. – czwartek ( dzień odpracowany w trakcie  Festynu Rodzinnego                                               16 czerwca 2019r.)

Dokumenty i druki do pobrania
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020.
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
..
........................................................................................................................................

................................................................................................................................................
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – INFORMACJA
DLA RODZICÓW
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego