Dokumenty i druki do pobrania - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty i druki do pobrania

Dla rodziców

Dokumenty
  Statut Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie


  Kalendarz roku szkolnego 2017/2018            Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018


               18 kwietnia 2018 r.
               19 kwietnia 2018 r.
               20 kwietnia 2018 r.
                2 maja 2018 r.
                4 maja 2018 r.
                1 czerwca 2018 r.

                                 

..................................................................................................................
Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznegoprzedszkola,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz postepowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, stanowiący załącznik nr 1do zarządzenia.
§ 2
Ustala się harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 orazpostepowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły,  stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola, szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do I klas szkół podstawowych zgodnie z kryteriami i ustalonym harmonogramem.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zanim będzie za późno… Czyli co rodzice
powinni wiedzieć o narkotykach?

................................................................................................................................................
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – INFORMACJA
DLA RODZICÓW
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego