II Międzyszkolny Konkurs dla Gimnazjalistów - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

II Międzyszkolny Konkurs dla Gimnazjalistów

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW

      23 maja w murach naszej szkoły odbył się, przygotowany przez polonistki,
II Międzyszkolny Konkurs dla Gimnazjalistów:
„Mądrze i poprawnie po polsku”, nad którym patronat objął Wójt Gminy Latowicz. Dzięki hojności sponsora zakupione zostały atrakcyjne nagrody – najnowsze  słowniki ortograficzne i talony do empiku. Jak wynika z nazwy, celem tego konkursu jest przede wszystkim uwrażliwienie na poprawność językową  oraz  rozwijanie  umiejętności posługiwania się językiem w sposób sprawny i poprawny.  
        W drugiej edycji konkursu, tak samo jak w pierwszej, w jury zasiadały
panie z Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach: pani doktor Małgorzata Jasińska- filolożka i pani Ewa Dzięcioł- Chlibiuk – specjalistka logopedii. W bieżącym roku do eliminacji polonistycznych przystąpiło sześć szkół z powiatu mińskiego. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami z zakresu kultury języka polskiego i znajomości cytatów z twórczości Henryka Sienkiewicza wpisanej w program nauczania. Zadania okazały się niełatwe, najwyższy wynik wynosił około 70 %. Najtrudniejsze było tworzenie nazw mieszkańców i przymiotników odmiejscowych. Poza tym duży kłopot sprawiała odmiana nazwisk. Trudno wytłumaczyć, dlaczego Polacy ulegają obcej modzie nieodmieniania ich, przecież nasz język odznacza się dużą fleksyjnością.
  Kolejny wniosek z analizy zadań testowych dotyczy znajomości prozy naszego pierwszego noblisty w dziedzinie literatury - H. Sienkiewicza. Mimo że trwa Rok Sienkiewiczowski i dość intensywnie popularyzowana jest twórczość tego pisarza, to niekoniecznie znane są jego najbardziej sztandarowe powieści. Do mocnych stron należy zaliczyć fakt, że dość dobrze znana jest frazeologia. Uczniowie potrafią także dostrzec i poprawić błędy językowe, dotyczy to pleonazmów, tautologii i imiesłowowego równoważnika zdania.
 
Zwycięzcą konkursu został jedyny wśród uczestników chłopiec -  Krystian Lipiński z Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Mrozach. Drugie miejsce zajęła nasza uczennica - Julia Zawadka z klasy drugiej, a trzecie miejsce przypadło Michalinie Stojak z Publicznego Gimnazjum w ZS im. Zawiszy Czarnego w Żakowie. Gratulujemy uczniom, a ich nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczestników i przybycie do naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że nasz konkurs już na stałe wpisze się do harmonogramu wydarzeń szkolnych o zasięgu powiatowym. Zapraszamy  zatem za rok.

                                                                                             Polonistki w ZS w Wielgolesie      <<< 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego