Innowacje pedagogiczne - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Innowacje pedagogiczne

O Szkole
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 Proponowana innowacja ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. Celem nadrzędnym innowacji jest indywidualizacja procesu wychowania i kształcenia dzieci. Wychowanie ucznia samodzielnego, zdolnego do podejmowania inicjatyw zgodnych z indywidualnym potencjałem rozwojowym oraz odpowiedzialnego za swoje decyzje i podejmowane działania.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Innowacja skierowana jest do grup uczniów klas IV – VIII.
Pragniemy, aby nasi uczniowie wypowiadali się starannie i poprawnie. Utrwalaniu norm poprawnościowych służyć będą plansze wykonane przez uczniów w ramach projektu „Wiem, dlatego nie popełniam błędów” Poruszona zostanie również kwestia czytelnictwa, ponieważ dzięki literaturze pięknej, uczniowie bogacą swoje słownictwo i utrwalają poprawne wzorce językowe (zajęcia kółka literackiego, recenzje książek w gazetce szkolnej „Świderek”).

------------------------------------------------------------------------------------------------------
EWALUACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VIb uczęszczających na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
  2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
  • wykorzystanie różnorodnych materiałów plastycznych do stworzenia gier planszowych, usprawnienie uczniów w zakresie sprawności percepcyjno – motorycznej dzięki pracy zręcznościowej, manualnej, wyrabianie poczucia estetyki, rozwijanie kreatywności,
  • utrwalanie zasad pisowni polskiej w zakresie pisowni ó-u, rz –ż,
  • wdrożenie pracy metodą praktycznego działania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
EWALUACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
PROGRAMOWO – METODYCZNEJ
po roku szkolnym 2018/19

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konspekt lekcji z przyrody

------------------------------------------------------------------------------
Zabawy matematyką

Zabawy matematyką - klasy IV - VIII
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Innowacja pedagogiczna
  W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019, prowadzona jest w oddziale przedszkolnym 0a innowacja pedagogiczna pt. ,,Sensoplastyka dla smyka’’. Zajęcia prowadzone są jeden raz w tygodniu i mają na celu rozbudzenie w dzieciach naturalnej ciekawości różnymi masami plastycznymi. Głównymi korzyściami płynącymi z podjętych działań jest usprawnienie rozwoju motorycznego dziecka, rozbudzenie jego doznań wielozmysłowych oraz wdrożenie do kreatywnych działań.
Sensoplastyka dla smyka - klasa 0a
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego