Logopeda - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Logopeda

Kadra

  „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”

Juliusz Słowacki
     

                  Logopeda szkolny - Magdalena Rutkowska
Logopeda pracujący w szkole podejmuje następujące działania:
  1. Zajmuje się usuwaniem zaburzeń wymowy, które pojawiają się u uczniów (dyslalia). Są one spowodowane czynnikami środowiskowymi, genetycznymi, anatomicznymi, funkcjonalnymi oraz słuchowymi;
  2. Wspomaga rozwój komunikacji językowej u dzieci w normie psychoruchowej (działania polegają głównie na rozszerzaniu słownictwa dziecka);
  3. Zapobiega powstawaniu zaburzeń rozwoju mowy – profilaktyka logopedyczna;
  4. Doskonali mowę ukształtowaną (pracuje nad dykcją, rozwija kulturę słowa oraz skuteczną komunikację i porozumiewanie się);
  5. Wykrywa i diagnozuje nieprawidłowości pojawiające się w rozwoju mowy dzieci (prowadzi badania przesiewowe, spryningowe, które kończą się wnioskiem, czy rozwój dziecka przebiega zgodnie z normą, czy pojawia się konieczność skierowania dziecka na dalsze badania; określa formy opóźnionego lub zaburzonego rozwoju mowy; buduje programy terapii);
  6. Kształtuje językowe porozumiewanie się u dzieci, które tej umiejętności nie przyswajają w sposób naturalny (zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji związane z uszkodzeniami słuchu, ośrodkowego układu nerwowego, wynikające z wad zespołów genetycznych, opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz wiele innych);
  7. Usprawnia logopedycznie dzieci z różnymi formami zaburzeń mowy;
  8. Współpracuje z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami edukacyjnymi (np. poradnia psychologiczno- pedagogiczna).

Szkoła w Wielgolesie:
poniedziałek - 8:30-10:30
wtorek          - 7:45-13:45    
środa             - 9:30-13:20   
czwartek       - 12:20-14:20
piątek            -  8:30-13:30

Szkoła w Dębem Małym:
poniedziałek  - 10:45 – 14:45       

Jak wspierać rozwój mowy dziecka ?

     Mowa to czynność polegająca na budowaniu i odbiorze (rozumieniu) komunikatów językowych słownych. Czynności tej towarzyszy szereg zachowań niejęzykowych (L. Kaczmarek, 1995). >>>

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego