Muzeum - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Muzeum

Początki Muzeum Szkolnego w Wielgolesie sięgają 1995 roku.

Wtedy to z inicjatywy nauczycielki jęz. polskiego, (obecnie Dyrektor Szkoły) p. Romy Piłatkowskiej zostały zgromadzone pierwsze eksponaty. Skromne zbiory "Izby Regionalnej" mieściły się w jednej z izb lekcyjnych. Zajmowały kilka półek w regale. Pierwsze eksponaty pochodziły od nauczycieli i pracowników szkoły. Były to: śpiewniki kościelne i modlitewniki, które ofiarowała pani Hanna Zawadka, kołowrotek - pani M. Mućko i narzędzia do obróbki lnu - pani Cecylia Jaroń, stare monety, wyroby tkackie dostarczone zostały przez panią Mariannę Górską.
Następnie zbiorami opiekowała się i gromadziła nowe p. Ewa Stosio. Początki były trudne ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia. Z upływem czasu eksponatów przybywało, ale nie starano się zbytnio o ich pozyskiwanie z prostej przyczyny - braku możliwości przechowywania.
Kiedy do szkoły zostało dobudowane nowe skrzydło na eksponaty wygospodarowano niewielkie pomieszczenie o powierzchni ok. 20m2. Umożliwiło ono zorganizowanie niewielkiej ekspozycji; głównie ludowego tkactwa i sprzętów gospodarstwa domowego.
W latach 1999-2003 izbą opiekowała się p. Marzanna Brauła - nauczycielka jęz. polskiego. Pomagali jej zainteresowani uczniowie z gimnazjum, którego oddziały umieszczono w naszej szkole. Po 2000 roku do izby coraz częściej zaczęli zaglądać nowo zatrudnieni nauczyciele; p. Zdzisław Ćmoch (historia) i p. Zygmunt T. Gajowniczek - pasjonat regionalizmu, twórca programu edukacji regionalnej. Wiosną 2003 roku grupa "zapaleńców" zainteresowana historią i regionalizmem powołała w szkole nowy klub; Szkolny Klub Historyczno-Krajoznawczy, który za jeden z celów postawił sobie opiekę nad izbą regionalną i jej rozwój aż do "szkolnego muzeum".
Od roku szk. 2003/4 w naszej szkole powołano samodzielne gimnazjum. Pieczę nad izbą przejął p. Z. Ćmoch. Zbiory zaczęły być liczone już nie w dziesiątkach, ale w setkach. Pojawiły się nowe "działy" - numizmatyka, fotografia, archeologia.
W 2003 r. po raz pierwszy przeprowadzona została w szkole ankieta "muzealna". - Czy widzisz potrzebę utworzenia szkolnego muzeum?
57% gimnazjalistów odpowiedziało "TAK". W rok później "TAK" odpowiedziało 63,5%, a dla 23% było ono obojętne. W końcu roku szkolnego 2004/5) 100% uczniów było "ZA"! Nie pozostawało nic innego, jak tylko dążyć do utworzenia "szkolnego muzeum". W tym m.in. celu opracowany został i wdrożony program "Od pamiątki do muzeum" realizowany w dwóch etapach: lata 2003-2005 i 2005-2007.
Pierwszy etap programu zakończył się niespodziewanie przenosinami do nowych pomieszczeń. Po wakacjach w 2005r. wszystko zostało urządzone na nowo. Wreszcie! Mamy "małe muzeum". Ale podwojona powierzchnia wystarczyła na kilka miesięcy. Znów część eksponatów zaczęła wędrować na półki szaf, znów zrobiło się ciasno.
W r. szk. 2006/2007 zanotowano rekordowe zainteresowanie pracą w Klubie wśród uczniów; 34. gimnazjalistów i 5. ze szkoły podstawowej. Remont pomieszczenia, wyposażenie zmieniało się co roku. Zmiana stołów na półki, półek na specjalnie wykonane przez p. W. Mroczka regały i ciągłe "upychanie" zbiorów. Jak pomieścić na niewielkiej powierzchni jak najwięcej eksponatów? W r. szk. 2010/11 dokonano przeglądu zasobów "izby". Zostały one skatalogowane, opisane i sfotografowane. Wykonano nowe ekspozycje tematyczne. Wiosną 2011 roku w Statucie Szkoły, w Rozdziale V: Organizacja Zespołu, §40 p.1, ust. 6. wpisane zostało Muzeum Szkolne.

Obecnie (październik 2011r.) muzeum liczy ok. 1000 eksponatów zgromadzonych w działach: Archeologia, Biblioteka-Archiwalia, Gospodarstwo domowe, Militaria, Numizmatyka, Szkoła, Technika, Tkactwo ludowe.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego