Osiągnięcia i konkursy 2020/2021 - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Osiągnięcia i konkursy 2020/2021

O Szkole > Osiągnięcia i konkursy > Rok 2020/2021
**************************************************************************************
KLASYFIKACJA ROCZNA

            * Szkoła Podstawowa w Wielgolesie

             * Szkoła Filialna w Dębem Małym  **************************************************************************************
  STYPENDIA WÓJTA GMINY LATOWICZ DLA NASZYCH UCZNIÓW
  !!!   BRAWO  !!!
              
  Patrycja Całka kl. Va                   Martyna Zawadzka kl. VIDM            Julianna Wielgo kl. IVb,
                                                                                                                             Michał Gościej kl. IVb
  **************************************************************************************
  SUKCESÓW CIĄG DALSZY
    10 czerwca 2021 r.  w Warszawie odbyło się podsumowanie  etapu wojewódzkiego
  XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Powiat  miński reprezentowała praca naszej uczennicy - Martyny Zawadzkiej  z kl.VI. Komisja konkursowa doceniła kreatywność  i pracowitość, przyznając Martynie jedno z pięciu wyróżnienie w kategorii wiekowej uczniów kl. IV- VIII.
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  **************************************************************************************
  NASI LAUREACI
      Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki powiatowego etapu
  XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Z dumą możemy ogłosić, iż prace uczniów naszej szkoły zyskały uznanie komisji konkursowej.
  W kategorii klas IV – VIII pierwsze miejsce zdobyła Martyna Zawadzka kl. VI, trzecie – Patrycja Kuśmierczyk kl. IV, a wyróżnienie – Agata Stankiewicz kl. VI. Natomiast w kategorii klas 0 – III wyróżnienie zdobyła Karolina Rogala kl. I.
                Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
  **************************************************************************************
  WYRÓŻNIENIE W POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
  Powiatowy Konkurs Fotograficzny  „Wiosna w naszych lasach 2021" zorganizowany został przez  Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej–Curie w Mińsku Mazowieckim pod  patronatem  Nadleśnictwa Mińsk i Nadleśnictwa Łochów.
    Uczennica naszej szkoły Dominika Śluzek (klasa VIIIa) wykonała i przesłała do organizatorów konkursów zdjęcie pt. „Dmuchawiec, mniszek pospolity”. Jej zdjęcie zostało wyróżnione przez jury.
             Serdecznie gratulujemy sukcesu.

  ====================================
  VIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
  JEDNEGO WIERSZA
  Julianna Wielgo, uczennica klasy IVb, została wyróżniona w Powiatowym Konkursie Jednego Wiersza.
  Gratulujemy!

  *************************************************************************************
                                  „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM!”
    Uczniowie klasy II wzięli udział w wiosennym etapie ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej pt. „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanym przez Bank Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy. Dzieci uczestniczyły w lekcjach o zdrowym odżywianiu i w konkursach. Swoją wiedzą podzieliły się ze społecznością szkolną i rodzicami.
                   W ramach projektu odbyły się następujące konkursy:
  • Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia – zwyciężyły Oliwia Tylman                i Katarzyna Jankowska
  • Quiz wiedzy o wodzie – ekspertem wiedzy o wodzie została Gabriela Śluzek
   Zdobyta wiedza przyczyniła się do uświadomienia dzieciom, jak ważne jest picie wody oraz właściwy sposób odżywiania.
     Za aktywny udział w projekcie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
    Serdecznie gratuluję.    
  Wychowawca
  **************************************************************************************
  TRZYMAJ FORMĘ!
    „Trzymaj formę” to ogólnopolski program edukacyjny propagujący zdrowy styl życia, a w szczególności zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Nasza szkoła wzięła udział w  kolejnej, XV już edycji programu kształtującego u dzieci i młodzieży nawyki prozdrowotne. Program realizowany był na zajęciach biologii, wychowania fizycznego oraz przy wsparciu pedagoga i psychologa szkolnego.
  ===========================================================================
  Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT
     W tegorocznym Szkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej brali udział prawie wszyscy uczniowie klas I – III. Uczestnicy rozwiązywali test sprawdzający wiadomości z zakresu przyrody i ekologii.
   W każdej klasie wyłoniono zwycięzcę.
  Klasa IFilip Szostak
  Klasa IINatalia Zawadka
  Klasa IIISzymon Ptasiński
            Gratulujemy zwycięzcom.
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
  **************************************************************************************

  **************************************************************************************
     4 maja 202 roku odbył się Szkolny Turniej Wiedzy Matematyczno – Przyrodniczej
  dla uczniów klas ósmych.
    W konkursie wzięło udział 31 uczniów.
    Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, popularyzacja przedmiotów ścisłych, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności, kształtowanie świadomości ekologicznej i wdrażanie do zdrowej rywalizacji.
  Zadania konkursowe zostały oparte na treściach podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego z matematyki i przyrody.
  Konkurs składał się z pięciu części:
   chemicznej,
   matematycznej,
   fizycznej,
   biologicznej,
   geograficznej,
     Po komisyjnym sprawdzeniu prac konkursowych stwierdzono, że najlepsze wyniki osiągnęli następujący uczniowie:
  I miejsce - Olga Domańska kl. VIII a
  II miejsce - Roksana Rombel kl. VIII b
  III miejsce - Małgorzata Stankiewicz kl. VIII (Dębe Małe)
     Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.
                                                                                      Zespół matematyczno - przyrodniczy
  **************************************************************************************

  **************************************************************************************
  „Z wizytą u ……..  ( wybranego bohatera mitów greckich)”  **************************************************************************************
  TEST UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY
     6 i 7 maja 2021 r. uczniowie klasy trzeciej naszej szkoły  przystąpili do pierwszego ważnego sprawdzianu – Testu Umiejętności Trzecioklasisty- podsumowującego etap nauki wczesnoszkolnej. Zestawy zadań  przygotowało wydawnictwo Nowa Era.
     W pierwszym dniu trzecioklasiści  pisali test z języka polskiego, a w drugim -z matematyki. Celem diagnozy było zgromadzenie informacji o poziomie wiadomości i umiejętności uczniów  w zakresie czytania, pisania, wiedzy o języku oraz praktycznych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu zadań tekstowych.                                                            Na weryfikację wyników poczekamy do początku czerwca.
  **************************************************************************************
  - odbył  się  27 kwietnia 2021 r. i miał formę testu pisanego on-line. Treści zadań, z którymi zmierzyli się uczestnicy (21 uczniów ze szkół w Wielgolesie i Dębem  Małym), sprawdzały znajomość wybranych mitów greckich  z książki Jana Parandowskiego Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian.
    Niewątpliwie, wszyscy piszący test konkursowy wykazywali się rzetelną znajomością  mitologii, a wśród wyróżnionych znaleźli się:
  I miejsce - Olga Domańska VIII a – zdobyła 26,5 p. na 29 możliwych
  II miejsce - Aleksandra Sadowska VIII b  -24,5 p.
  III miejsce - ex eaquo Jan Galej VII a  i Mateusz Maśny VI DM – 23,5 p.
   Zwycięzcom gratulujemy.
  **************************************************************************************
  KONKURS MATEMATYCZNY - "JEDNOSTKI DAWNIEJ I DZIŚ"
     Uczniowie klas VI - VIII wzięli udział w szkolnym konkursie matematycznym "Jednostki dawniej i dziś". Prace konkursowe zostały wykonane w formie plakatu. Tematyka prac przedstawiona przez uczniów uwzględniała jednostki stosowane w starożytności przez Rzymian, informacje, jak mierzyli długość nasi dziadkowie, różnorodne jednostki długości i ich przeliczniki oraz wiele innych. Wszyscy uczniowie zgłębili swoją wiedzę na temat jednostek stosowanych dawniej i w obecnych czasach. Wpłynęło 10 prac.
  Przyznano następujące miejsca:
     W kategorii klasy szóstej:
  I miejsce - Aleksandra Rechnio
  II miejsce - Szymon Tylman
    W kategorii klas siódmych:
  I miejsce - Oliwia Zawadka
  II miejsce - Kinga Domańska
  III miejsce - Gabriela Samulik
    W kategorii klas ósmych:
  I miejsce - Kinga Rybak
  II miejsce - Oliwia Pieniak
  III miejsce - Oliwia Luśnia
    Dziękuję za zainteresowanie i serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu.
  Lidia Parobczyk
  **************************************************************************************
  Z przyjemnością chcielibyśmy ogłosić wyniki konkursu na najpiękniejszy plakat na Dzień Świętego Patryka:
  I miejsce: Aleksandra Rechnio klasa VI (Wielgolas)
  II miejsce: Martyna Zawadzka klasa VI (Dębe Małe)
  III miejsce: Mateusz Luśnia klasa IVa (Wielgolas)
  III miejsce: Kinga Rybak klasa VIIIb (Wielgolas)
  Wszystkie nadesłane prace były bardzo ładne i dziękujemy za udział w konkursie.  <<<
  **************************************************************************************
  Konkursy czytelnicze dla młodszych uczniów.
    Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować. Właśnie jednym ze sposobów kształtowania nawyków czytelniczych i rozbudzenia u dzieci miłości do książek są biblioteczne  konkursy.  Zachęcają one  do czytania książek spoza kanonu lektur i rozwijają umiejętności  pracy z tekstem, które są  niezbędne do efektywnej nauki i samokształcenia.
    Konkurs: „Wiem, o czym czytam” – odbył się 9 marca, adresowany był  do uczniów klasy III i sprawdzał umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem.  Do podanego fragmentu książki Marii Kruger pt. „Karolcia” dzieci miały wykonać zadania testowe -zamknięte oraz otwarte, zdania typu prawda-fałsz , rozwiązać  krzyżówkę  oraz narysować barwną  ilustrację.
  Nie wszystkie zadania okazały się łatwe, ale na pewno dostarczyły uczestnikom miłych wrażeń. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
  I miejsce - Natalia Rechnio
  II miejsce - Miłosz Piętka
  III miejsce - Oliwia Golak
   Kolejny konkurs- dla uczniów klasy drugiej - odbył się 11 marca  i sprawdzał znajomość najbardziej popularnych wierszy dla dzieci.  Konkurs miał formę testu – zbioru fragmentów wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima- dzieci miały dopisać tytuły do podanych cytatów.
  Zwyciężczynią tego konkursu została  Natalia Zawadka  kl. II
  Zwycięzcom gratuluję, a wszystkim uczestnikom dziękuję za podjęcie wyzwania.
                                                                               Bibliotekarz
  **************************************************************************************
  KONKURS WIEDZY O ZAGROŻENIACH W SIECI
      Wyniki:
  I miejsce - Natalia Bogusz, kl. VIIa
  II miejsce - Mateusz Chrustowski, kl. VIIIb
  III miejsce - Jakub Ciszkowski - kl. VIIIb
      Serdeczne gratulacje!!!                              <<<
  **************************************************************************************
  Natalia Grabowska z klasy 0a, została wyróżniona w
  V Powiatowym Konkursie Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA,
  zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Okuniewie. Serdecznie gratulujemy!
  Natalka Grabowska, konkurs
  **************************************************************************************
  Wyniki konkursu: Tradycje Wielkanocne w krajach anglojęzycznych.
  I miejsce - Patrycja Całka  kl.  Vb
  II miejcse - Patryk Wiechetek kl. VIIa  
  III miejsce - Alan Adamczyk kl. VI
  Dziękujemy za wszystkie przesłane prace.
         Gratulujemy zwycięzcom!
  **************************************************************************************
  ,,Wielkanocna pisanka’’
     Szkolny konkurs dla oddziałów przedszkolnych rozstrzygnięty!
  I miejsce – Aleksandra Dziugieł
  II miejsce – Katarzyna Całka
  III miejsce – Krzysztof Brauła oraz Kacper Andrzejewski
      Gratulujemy!


  **************************************************************************************
  PISANKOWY ZAWRÓT GŁOWY
     Zastosowanie ciekawych i różnorodnych technik, precyzja wykonania, świetny dobór kolorów, kreatywne podejście do tematu - to tylko część pochwał, jakie należą się autorom konkursowych pisanek. Oglądając zdjęcia sami Państwo przyznacie, że jury stanęło przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Ostatecznie po długich i burzliwych naradach zapadł następujący werdykt:
  Daniel Zieliński, klasa 1 – miejsce I
  Filip Gręziak, klasa 2 – miejsce II
  Jakub Bajsztok, klasa 3 – miejsce III
  Oliwia Jaworska, klasa 2 – wyróżnienie
  Kacper Gręziak, klasa 3 – wyróżnienie
  Gabriela Śluzek, klasa 2 – wyróżnienie
     Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za przygotowanie wspaniałych pisanek oraz dostarczenie ich do szkoły. Cieszymy się, że galeria Waszych prac zdobi stronę naszej szkoły
  i wprowadza nas w świąteczny nastrój.           >>>
  ===========================================================================
  Z przyjemnością chcielibyśmy ogłosić wyniki konkursu na najpiękniejszy plakat na Dzień Świętego Patryka:
  I miejsce: Aleksandra Rechnio klasa VI (Wielgolas)
  II miejsce: Martyna Zawadzka klasa VI (Dębe Małe)
  III miejsce: Mateusz Luśnia klasa IVa (Wielgolas)
  III miejsce: Kinga Rybak klasa VIIIb (Wielgolas)
   Wszystkie nadesłane prace były bardzo ładne i dziękujemy za udział w konkursie.  >>>
  **************************************************************************************
  I miejsce - Natalia Rechnio
  II miejsce - Miłosz Piętka
  III miejsce - Oliwia Golak
  Konkurs ze znajomośi najbardziej popularnych wierszy dla dzieci.
  Zwyciężczynią tego konkursu została  Natalia Zawadka  kl. II    >>>
  **************************************************************************************
   W drugiej dekadzie października 2020 r. uczniowie klasy II pod opieką wychowawcy Jadwigi Sikory przystąpili do realizacji X edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Duda.
                   Konkurs - najlepszy rysunek ,,Jem owoce i warzywa”
             Zwyciężyła praca w wykonaniu Karoliny Brauły.
                  Konkurs - plakat ,,Reklama zdrowych słodyczy”
             Zwyciężyła praca Oliwii Jaworskiej i Karoliny Brauły  >>>
  **************************************************************************************
  „MĄDRZE I POPRAWNIE PO POLSKU”
     Konkurs językowy „Mądrze i poprawnie po polsku” w swoim założeniu ma być dwuetapowy- niestety, po raz drugi nie będzie miał finału powiatowego. Etap szkolny odbył się  4 marca br. Z konieczności miał formę zdalną, uczestnicy rozwiązywali test przesłany na Microsoft Forms i przeprowadzony został w dwóch kategoriach: dla uczniów klas V – VI i VII – VIII. Treść zadań obejmowała wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o języku, poprawności gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej i  była dostosowana pod względem trudności do grup wiekowych.
  W grupie uczniów młodszych
  I miejsce zajęła Patrycja Całka z klasy V a, zdobywając 36p. na 38, 5p.
  II miejsce - Wiktoria Szostak  z klasy V b – 33p.
  III miejsce - Martyna Zawadzka z klasy VI (Dębe Małe) – 29p.
  W kategorii klas starszych
  I miejsce zdobyła Olga Domańska z klasy VIII a – 36p. na 40p.
  II miejsce – Aleksandra Sadowska – 33p.
  III miejsce – Gabriela Samulik – 27p.
     Największym problemem w młodszych klasach okazała się umiejętność uzasadnienia pisowni w danym wyrazie – może wynikało to z niedoczytania poleceń. Natomiast w klasach starszych uczniowie nie do końca poradzili sobie z tworzeniem nazw mieszkańców i przymiotników od nazw miejscowych oraz ich poprawnym zapisem ortograficznym. Niemało problemów sprawił też zapis skrótów i skrótowców.
    Gratulujemy zwyciężczyniom.
  <<<           Organizatorki

  **************************************************************************************
  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
  W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego  23 lutego został przeprowadzony Szkolny Konkurs Kaligraficzny „O Pióro Dyrektora Szkoły”. W kategorii klas IV – VI wzięło udział szesnaścioro uczniów, natomiast w grupie klas VII – VIII – siedem uczennic. Zadaniem uczestników było przepisanie zgodnie z regułami kaligrafii sentencji: "Jak rzeki rodowite płynie nasz język obficie, lecz jak one wymaga pilniejszej uprawy, pewniejszego łoża". S. K. Potockiego (kl. VII – VIII) oraz cytatu z wiersza Antoniego Słonimskiego pt. „Polska”: „Jest w każdym wiernym sercu Polaka , co o nią walczył, cierpiał i wierzył" (kl. IV – VI).
   Wśród uczniów klas IV – VI wyróżniono cztery prace: Aleksandry Branickiej z kl. VI, Julianny Wielgo z kl. IV b, Wiktorii Kąkol z kl. IV (Dębe Małe) oraz Natalii Rybackiej z kl. V b. Zwyciężyła praca Aleksandry Branickiej. W klasach VII – VIII wyróżnione zostały trzy prace: Kingi Domańskiej z kl. VII b, Karoliny Sadowskiej z kl. VIII b oraz Aleksandry Rybackiej z kl. VII b. Największe uznanie zyskał rękopis Kingi Domańskiej.
  Zwyciężczynie otrzymają wieczne pióra z rąk Pani Dyrektor na koniec roku szkolnego.
  <<<  Polonistki

  **************************************************************************************
  Szkolny konkurs „ROSJA ZNANA I NIEZNANA”
    W lutym b.r. został  ogłoszony szkolny konkurs „Rosja znana i nieznana”, którego celem było poszerzenie wiadomości w dziedzinie realioznawstwa i szeroko rozumianej kultury tego ogromnego i wciąż nie do końca poznanego kraju.
     Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie własnoręcznie plakatu, zachęcającego do podróży wirtualnych, a w przyszłości ,być może, do zaplanowania wycieczki w bardziej lub mniej znane, lecz bardzo ciekawe miejsca w tym olbrzymim kraju. Projekt powinien być opatrzony krótkim, sensownym hasłem, reklamującym Rosję, jako cel podróży turystycznych.
    W konkursie wzięli udział chętni uczniowie klas siódmych i ósmych. Wszystkie projekty były bardzo ciekawe i wyróżniały się kreatywnym podejściem do jego tematu.
     Oto zwycięzcy konkursu:
  I miejsce  – Kinga Domańska, kl 7a oraz Kinga Młoduchowska, kl. 8 a
  II miejsce  – Kinga Rybak, kl. 8 b
  III miejsce  – Oliwia Luśnia, kl. 8 b
  wyróżnienie:  Mateusz Chrustowski, kl. 8 b.
      Zwycięzcom gratuluję pomysłowości i dziękuję za udział w konkursie.
   <<<           M. Prokop
  **************************************************************************************

  KONKURS WIEDZY O ZAGROŻENIACH W SIECI
      Wyniki:
  I miejsce - Natalia Bogusz, kl. VIIa
  II miejsce - Mateusz Chrustowski, kl. VIIIb
  III miejsce - Jakub Ciszkowski - kl. VIIIb
      Serdeczne gratulacje!!!

  **************************************************************************************
  Zapraszamy do udziału w 11-edycji
                             Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego                                 
   ,,Bezpiecznie na wsi mamy-od 30 lat z KRUS
  wypadkom zapobiegamy ”.
  **************************************************************************************
    W lutym w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny polegający na wykonaniu ozdobnej literki nawiązującej stylem do średniowiecznego inicjału umieszczanego w miniaturach ewangeliarzy.
  B. Zelwowiec, M. Brauła i E. Stosio przyznała:
  I miejsce – Klaudia Bogusz kl. IV b
  II miejsce -    ex aequo   Mateusz Prus kl. V a  i  Kacper Sędek kl. V a
  III miejsce –   ex aequo    Krystian Chrustowski  kl. V a  i   Aleksandra Górska kl. VII b
  **************************************************************************************
  KONKURS Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH ROZSTRZYGNIĘTY
  Zadanie polegało na zobrazowaniu znaczenia słowa z j. angielskiego
  z wykorzystaniem ciekawej techniki.
  Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
  1 miejsce:  Małgorzata Samulik  (snow)
  2 miejsce:  Julia Domańska  (flowers)  i  Dawid Rybak  (snakes)
  3 miejsce:  Mateusz Luśnia  (eyes)
  wyróżnienie:  Julianna Wielgo  (letter)
  Gratulujemy  zwycięzcom !!!
  Dziękujemy  wszystkim  uczestnikom  za  udział w  konkursie. <<<

  **************************************************************************************
  **************************************************************************************
  SZKOLNY MISTRZ ORTOGRAFII
    Dnia 15 grudnia 2020 r. odbył się w szkolny konkurs o tytuł Mistrza Ortografii. Ze względu na obecną sytuację miał on formę zdalną. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół w Wielgolesie i Dębem Małym. W związku z tym, że był to okres przedświąteczny, tekst dyktanda odnosił się do tematyki bożonarodzeniowej. Ponadto uczestnicy musieli wyjaśnić pisownię wyrazów o określonych trudnościach. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Z klas IV-VI udział wzięło dwadzieścioro jeden uczestników, a w kategorii klas VII-VIII -siedemnaścioro uczniów.
     W klasach starszych najbardziej kłopotliwa okazała się pisownia partykuły „nie” z różnymi wyrazami. Problem w dużej mierze wynikał z błędnego rozróżniania części mowy.
      W obu kategoriach pojawiały się błędy interpunkcyjne oraz niepoprawny zapis przymiotników złożonych (np. bożonarodzeniowy, śnieżnobiały).
  Najlepsze wyniki uzyskali:
  Klasy IV-VI
  I miejsce - Wiktoria Szostak VI
  II miejsce - Martyna Zawadzka VI DM
  III miejsce - Julianna Wielgo IVb
  Na wyróżnienie zasługują:
  - Aleksandra Branicka VI
  - Patrycja Całka Va
  - Marceli Jakubowski VI
  - Błażej Parzyszek V
  Klasy VII- VIII
  I miejsce - Oliwia Pieniak VIIIa
  II miejsce - Olga Domańska VIIIa
  III miejsce - Karolina Sadowska VIIIb
      Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy podczas uroczystości zakończeniu roku szkolnego. Wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę cząstkową z języka polskiego.
    Gratulujemy!                <<<
  **************************************************************************************
  KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
  OZDOBĘ CHOINKOWĄ
    Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Komisja konkursowa stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ wszystkie prace, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, były perfekcyjne, a pomysły na ozdobę choinkową zaskakujące. Organizując to wydarzenie, chcieliśmy zachęcić uczniów do tradycyjnych przygotowań przedświątecznych, których nieodzownym elementem było niegdyś tworzenie dekoracji. Poziom zgłoszonych prac był niesamowicie wysoki, co bardzo nas ucieszyło.
    Biorąc pod uwagę samodzielność wykonania prac, ich estetykę i pomysłowość,  spośród wszystkich bombek komisja wybrała najciekawsze ozdoby.
     Wyniki konkursu:
  I miejsce - Karolina Brauła II
  II miejsce - Julianna Wielgo IVb
  III miejsce - Bartosz Sabak IVb
   Wyróżnienia:
  - Julia Mućko IVa
  - Marcel Piłatkowski- Ob
     Wszystkie ozdoby będzie można podziwiać na choince przy głównym wejściu do szkoły.<<<
  **************************************************************************************
  Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki
  KONKURSU PLASTYCZNEGO
  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
   Otrzymaliśmy13 prac w wykonaniu uczniów klas I – III. Dzieci za pomocą najróżniejszych technik (wycinanki, wyklejanki, zdobienia z koralików, brokatu, cekinów, waty, nitek) przedstawiły najbliższe im zwyczaje bożonarodzeniowe. Ulubione symbole to: choinka, Święty Mikołaj, prezenty i bombki. Dnia 17 grudnia zebrała się komisja w składzie Lidia Konopacka, Jadwiga Sikora, Karolina Mikulska, która oceniła kartki i wyłoniła zwycięzców. Było to bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie prace są wyjątkowe.
   Przedstawiamy listę zwycięzców:
  I miejsce - Dawid Marczewski kl. 2
  II miejsce – Anna Brauła kl. 3
  III miejsce – Gabriela Śluzek kl.2 i Jakub Bajsztok kl. 3
  wyróżnienie – Zuzanna Szostak kl 3
         Gratulujemy!
  **************************************************************************************
  Rozstrzygniecie konkursu na NAJPIĘKNIEJSZĄ KATKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
  dla oddziałów przedszkolnych
  I miejsce – Amelia Szostak
  II miejsce – Jakub Wójcik
  III miejsce – Dawid Woźniak
  Wyróżnienie dla Nikoli Brauły i Katarzyny Całki.
    Gratulujemy i dziękujemy za udział.

  **************************************************************************************
  17 Grudnia 2020 r. o godzinie 11.30  odbył się konkurs
  „MISTRZ GRAMATYKI ANGIELSKIEJ”
  dla klas 7 i 8 naszej szkoły na MS TEAMS.
  I miejsce - Aleksandra Sadowska 8b
  II miejsce - Oliwia Zawadka   7b
  III miejsce - Oliwia Śluzek  7a
                                                       III miejsce - Gabriela Samulik 7a
   Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięstwa naszym Mistrzom Gramatyki Angielskiej!  <<<
  **************************************************************************************
  KONKURS NA TEMAT AIDS ROZSTRZYGNIĘTY!
    W związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS zorganizowany został konkurs mający na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby. Zadaniem uczestników było zebranie informacji o przyczynach, objawach i skutkach zakażenia wirusem HIV, a także o profilaktyce, a następnie wykonanie plakatu ujmującego powyższe zagadnienia.
     Wpłynęło 21 prac, które zostały przeanalizowane przez komisję konkursową. Pod uwagę wzięto: estetykę pracy, pomysłowość, przekazane informacje.
  Po długich naradach, komisja w składzie:
  p. Joanna Kluczek-Szpadelewska,
  p. Jadwiga Sikora
  p. Ewa Stosio
  wyłoniła zwycięzców konkursu:
  I miejsce – Mateusz Prus, kl. Va
  II miejsce – Dawid Rybak, kl. IVa
  III miejsce – Julianna Wielgo, kl. IVb i Kinga Rybak, kl. VIIIb
      Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie.
  **************************************************************************************
  TRUDNA SZTUKA KALIGRAFII
    W ostatnich latach modna stała się sztuka pięknego pisania, która pozwala na kształtowanie wrażliwości artystycznej, ale przede wszystkim stymuluje pracę mózgu i wszechstronnie wpływa na prawidłowy rozwój młodego człowieka wychowywanego w dobie urządzeń elektronicznych. Pismo ręczne należy bowiem do ważnych metod utrwalania wiedzy i rozwoju osobowego. W związku z tym postanowiłyśmy w naszej szkole wskrzesić przedwojenną tradycję humanistyczną, nie jako przedmiot szkolny, ale dodatkową ofertę konkursową. Pierwszy raz wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego, w tym roku była to już czwarta edycja. Głównym wyzwaniem stawianym przed uczestnikami jest umiejętność pięknego i kształtnego pisania piórem  i dostrzeżenie wyjątkowości pisma odręcznego, iluminacji, bordiur, inicjałów. Jest to też sposób na rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i promowanie czytelnictwa.  Dzięki konkursowi uczniowie mają okazję poznać słynne myśli, fragmenty dzieł, sentencje, itp. W tegorocznej edycji należało przepisać słowa Jana Pawła II:
  „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje”.
  W etapie szkolnym konkursu przeprowadzonym on-line wzięło udział osiem uczennic z klas IV-VIII.
  z Wielgolasu i Dębego Małego. Wszystkie uczestniczki włożyły dużo wysiłku i wykazały się oryginalnością i dużymi umiejętnościami, które, mamy nadzieję, będą doskonalić.                  
    W kategorii uczniów IV-VI komisja szkolna wyróżniła pracę Zosi Kraszewskiej z kl. 4b, zaś z klas VII- VIII wyróżniono dwie prace: Alicji Biernat z kl. 7a i Kingi Domańskiej z kl. 7b. Skany prac wyżej wymienionych osób zostaną przesłane do organizatora, a ich autorki wezmą udział w drugim etapie  - wojewódzkim.
    W galerii jest możliwość obejrzenia tych prac.                 <<<
  **************************************************************************************
  IX POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
    18 listopada 2020 r. ogłoszono wyniki IX Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania. W tym roku mottem kolejnej edycji zmagań były słowa Jana Pawła II  „Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą’’. Tradycyjnie konkurs był rozgrywany w trzech kategoriach: kl. I -V, VI – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 65 uczestników.
     Naszą szkołę reprezentowała Wiktoria Szostak – uczennica kl. V b. Piękne czytanie lektury M. Konopnickiej „Nasza szkapa” zostało docenione przez jury, którego przewodniczącą była p. Stanisława Górska. Wiktoria zdobyła II miejsce.
                    Serdecznie gratulujemy naszej wszechstronnie uzdolnionej uczennicy. <<<
  **************************************************************************************
  KONKURS JĘZYKOWY
  „DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?”

  Konkurs językowy „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” został rozstrzygnięty:
  I miejsce - Zara Prus kl. 6 (Dębe Małe)
  II miejsce - Mateusz Maśny kl. 6 (Dębe Małe)
  III miejsce - Kinga Młoduchowska kl. 8a (Wielgolas).
  Michał Maśny otrzymuje wyróżnienie za swoją pracę.   
      Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy!
  <<<  Zespół Nauczycieli Języków Obcych
   
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego