Patriotyzm w kraju nad Wisłą - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Patriotyzm w kraju nad Wisłą

PATRIOTYZM W KRAJU NAD WISŁĄ.
      11 listopada jest symboliczną datą w dziejach Polski. To dzień, który dla nas Polaków oznacza odzyskanie niepodległości, a w historii powszechnej - zakończenie działań wojennych pomiędzy naszymi zaborcami i podpisanie rozejmu w Compiegne. Tę radosną rocznicę  czcimy różnego rodzaju uroczystościami środowiskowymi.
     W naszej szkole 98 rocznicę celebrowaliśmy  10 listopada w czwartek. Na akademię przybyli licznie przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, dyrektorzy szkół i  instytucji terenowych, ksiądz proboszcz, emeryci  oraz  inni zaproszeni goście.
   Uroczystość rozpoczęła pani dyr. Roma Piłatkowska, która przywitała gości i   wprowadziła  zebranych w patriotyczny nastrój cytatem pięknej pieśni: „Ja to mam szczęście …”. Przybycie pocztu sztandarowego Zespołu Szkół  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu  i zajęcie miejsca obok wielgoleskiego sztandaru podkreśliło wagę wydarzenia.  
    Zebrani w sali gimnastycznej mogli obejrzeć wspaniale przygotowane widowisko, na które składały się epizody z historii zniewalania naszego kraju przez „czarne orły”, walk o niepodległość, losów pojedynczych żołnierzy i osobistych tragedii wiążących się z ofiarą złożoną na ołtarzu Ojczyzny. Teatralność przekazu nasi artyści i reżyserzy uzyskali poprzez  symboliczną scenografię, wykorzystanie rekwizytów (powrozy, skrzynia na ubrania, atrapy broni itp.) i kostiumów (mundury żołnierzy, suknia odrodzonej Polski).
    Uroczystość prowadzili Kasia Zawadka i Bartosz Miszta, rzeczowo informując o  wydarzeniach historycznych, które prowadziły do zwycięstwa. Uzupełnieniem wiedzy były wiersze  patriotyczne, które w sposób poruszający najgłębsze uczucia, recytowali: Joanna Chabrowska, Dominika Adamczyk, Julia Zawadka, Karol Śluzek, Kacper Podobas, Dawid Kulma, Iza Duszynska, Dawid Flis, Maciej Prus, Kasia Konopacka, Ola Janowska, Ola Kielak i Ewa Chmielewska.  Równie wzruszające i wykonane z nie mniejszym artyzmem były utwory muzyczne. Nie było chyba osoby, która nie poddałaby się nastrojowi chwili, słuchając przepięknych wokali naszych gimnazjalistów w solo i duecie. Przebojem okazał się  wspomniany we wstępie song wykonany przez Kingę Proczkę i Bartosza Misztę. Podobnie nastrojowe i pięknie wykonane były piosenki zaśpiewane przez Julię Zawadkę  („Nie idź kochany na wojnę”, „Niepodległość) i Julię Piekarską („Ojczyzna ma” „Biały krzyż”). Nic dziwnego, że występy naszych uczniów podobały się publiczności.
    Słowa uznania pod ich adresem skierowali Pani Dyrektor, Wójt Gminy Latowicz p. Bogdan Świątek – Górski, Przewodniczący Rady Gminy pan  Wiesław Świątek oraz Radny Powiatu i Dyrektor ZS im. H.i K. Gnoińskich w Siennicy  pan Zbigniew Piłatkowski. Trzeba zaznaczyć, że Pan Wójt  rozbudował  informacje o tamtych wydarzeniach, ciekawie opowiadając o polskich patriotach - Józefie Piłsudskim, Romanie  Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Wojciechu Korfantym  i innych.
     Kończąc uroczystość, Pani Dyrektor podziękowała  artystom i opiekunom: pani Hannie Zawadce, panu Radosławowi Piskorzowi, pani Bożenie Zelwowiec, pani Iwonie Prus i panu Pawłowi Szelągowi. Po uczcie duchowej wszyscy zaproszeni udali się do stołówki szkolnej na suty obiad przygotowany przez panie kucharki i woźne.       <<<

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego