Projekty - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty

O Szkole
..................................................................................................................
BOHATER TYGODNIA
    Projekt edukacyjny „Bohater tygodnia’’ jest realizowany w naszej szkole przez cały rok szkolny 2016/2017. W projekcie uczestniczą wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych. Autorką pomysłu jest Carmen Ibanez Sandin. Według niej każdemu dziecku z grupy należy poświęcić szczególną uwagę przez pełny tydzień, aby w ten sposób poczuło się w centrum uwagi. W ciągu tego tygodnia nasz bohater będzie najważniejszą osobistością w grupie, a za pośrednictwem zdjęć i osobistych przedmiotów (zabawek, książek…) każdego dnia opowie coś o sobie.
Cel projektu:
- indywidualne traktowanie każdego dziecka
- pokazanie wszystkim dzieciom z grupy, że są ważne
- sprzyjanie relacji dom-przedszkole
- tworzenie postaw prospołecznych (ćwiczenie uczy, że należy dzielić się swoimi rzeczami, okazywać uczucia innym, należy być cierpliwym
- sprzyjanie komunikacji ustnej (w ciągu tygodnia dochodzić będzie do różnych rozmów, w trakcie których dziecko – bohater udzielać będzie wyjaśnień a jego koledzy i koleżanki będą zadawać pytania.
Dużą rolę w realizacji projektu odgrywają rodzice, którzy wspólnie z dzieckiem przygotowują w domu książkę ,,Bohatera tygodnia’’ na wybrane tematy:
1. MÓJ PORTRET
2. MOJA RODZINA
3. W CO LUBIĘ SIĘ BAWIĆ
4. CO NAJBARDZIEJ LUBIĘ JEŚĆ
5. MÓJ DOM
6. MOI PRZYJACIELE(MOGĄ BYĆ ZWIERZĘTA)
7. MÓJ ULUBIONY KOLOR
8. GDY DOROSNĘ BĘDĘ...              <<<
...................................................................................................................
,, MĄDRE BAJKI Z CAŁEGO ŚWIATA’’
  ,, Mądre Bajki z całego świata’’ to projekt edukacyjny realizowany w oddziałach przedszkolnych naszej szkoły. Patronem honorowym jest Rzecznik Praw Dziecka. Podstawą tego projektu jest 17 bajek z 9 krajów. Czytają je dzieci oraz towarzyszący im dorośli: Dominika Kulczyk, Piotr Fronczewski, Agnieszka Dygant, Małgorzata Socha, Tomasz Ossoliński, Szymon Majewski, Paweł Deląg i Beata Pawlikowska. W każdej z bajek dziecko doszuka się określonych wartości, o których może potem rozmawiać z nauczycielem.
    W ramach projektu, klasa 0a i 0b odbyła kilka wirtualnych wycieczek do egzotycznych krajów. Celem podróży  było poznanie tamtejszych bajek, ale także zdobycie nowych wiadomości z zakresu geografii, uczniowie wspólnie odszukiwali położenie określonych krajów, oglądali filmy edukacyjne na tablicy multimedialnej.  Bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszą się edukacyjne podróże na kontynent afrykański, gdzie można zauważyć największe różnice pomiędzy naszą kulturą a tamtejszą. Każda z bajek była wyjątkowa i dostarczała cennych, życiowych wskazówek.

                                                               <<<
.....................................................................................................................
Kompetencje na start!
    1 września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego "Kompetencje na start", nr RPMA.10.01.01-14-3898/15. Projekt realizowany jest przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z trzema gminami: Latowicz, Siennica, Mrozy.
  W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak:
1. Laboratorium Kodowania
2. Półkolonie Szalony Naukowiec
3. ROBO-lab
4. Przyrodnicze Laboratorium
5. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
6. Naukowe Show
7. … i wiele innych!
    Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
   Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:
a) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy;
c) szkolenie nauczycieli 90 (78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
d) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
e) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
PLANOWANE EFEKTY:
Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 81 nauczycieli (71K);
c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych (16 doposażonych szkół).
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 994 214,00 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 595 371,20 zł

......................................................................................................................................
Link do skryptu z programowania, który został stworzony w ramach realizacji projektu:
.......................................................................................................................................
Rok szkolny 2015/2016

Projekt Gminy Latowicz „Pomóżmy gminie pozbyć się śmieci”.

...................................................................................................................................................

  Od 1 września realizujemy w szkole projekt ekologiczny, którego temat brzmi „Pomóżmy gminie pozbyć się śmieci”.
Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach projektu będziemy starali się podjąć działania zmierzające ku podniesieniu wiedzy i świadomości ekologicznej naszych uczniów, a przez nich też rodziców, dziadków…
  W celu tejże pokoleniowej edukacji odbędą się szkolenia dla dzieci i młodzieży (wykłady i warsztaty), konkursy i akcje ekologiczne, wyjazdy, a na zakończenie piknik ekologiczny.
Pomoce dydaktyczne i nagrody za udział w konkursach sfinansowane zostały przez WFOŚiGW w Warszawie. Niewątpliwie wzbogacą naszą szkołę w nowe pomoce naukowe i będą atrakcją dla uczestników konkursów.
  Mamy nadzieję, że projekt zaangażuje dzieci i dorosłych w realizację tego, jakże ważnego przedsięwzięcia. My też przecież otrzymaliśmy przesłanie „Zostawcie nam czysty kawałek świata….”!!!

Działania zmierzające ku podniesieniu wiedzy i świadomości ekologicznej naszych uczniów, a przez nich też rodziców, dziadków…


...................................................................................................................................................W naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny
LEPSZA SZKOŁA

...................................................................................................................................................


Regulamin naboru do grupy projektowej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół
im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie w ramach projektu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"

...................................................................................................................................................

HARMONOGRAM/PLAN ZAJĘĆ - SZKOŁA PODSTAWOWA

.................................................................................................................................

HARMONOGRAM/PLAN ZAJĘĆ - GIMNAZJUM

...................................................................................................................................................
Uczniowie klasy VI w Muzeum Techniki

...................................................................................................................................................
Uczestnicy projektu "Moja przyszłość" w Warszawie

...................................................................................................................................................
Uczestnicy projektu "Moja przyszłość" w Warszawie w Centrum Kopernik

...................................................................................................................................................
Gimnazjaliści w Centrum Kopernik

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego