Projekty - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty

O Szkole
===========================================================================

  Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym
Projekt pt. „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Latowicz i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2019. Wartość projektu: 408 457,51 zł, w tym wkład własny: 21 240,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (9K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.
Dofinansowanie UE: 326 0766,01 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język rosyjski
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczki
 9. Pokazy naukowe
 10. Warsztaty z robotyki
 11. Półkolonie Laboratorium Naukowe
a także szkolenia dla nauczycieli:
 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
   Sprawozdanie z realizacji projektu ,,Piękna Nasza Polska Cała’’, realizowanego
w miesiącach wrzesień-grudzień w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich
w Wielgolesie.
W ramach przedsięwziętych działań udało nam się zrealizować następujące zadania:
 1. Nauka oraz odśpiewanie Hymnu Polski-Mazurka Dąbrowskiego podczas    uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w naszym parafialnym kościele dnia 9.11.2018 r. o godzinie 11.11.
 2. Nauka piosenki o tematyce patriotycznej, każda z klas zaprezentowała jedną  piosenkę m.in. ,,Przybyli Ułani pod okienko’’, ,,Ucz się kochać kraj rodzinny’’, wspólnie na zakończenie odśpiewaliśmy piosenkę ,,Jesteśmy Polką i Polakiem’’.
 3. Nauka tańca ludowego – Krakowiaka.
 4. Nauka wiersza o tematyce patriotycznej pt. ,,Skarby Polski’’.
 5. Zorganizowanie kącika o tematyce folkowej w głównym holu naszej szkoły.
 6. Nauka zabawy ludowej. Dzieci zaprezentowały takie zabawy jak ,,Poszło dziewczę po ziele...’’, ,,Moja Ulijanko...’’, ,,Jawor, jawor, jaworowi ludzie...’’, ,,Nie chcę Cię znać...’’.
 7. Wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy ,,Według przepisu Babci lub Dziadka’’, a była to sałatka jarzynowa.
 8. Wykonanie prezentacji multimedialnej ,,Na skrzydłach historii’’ o Wielgolesie oraz opublikowanie  jej na grupie ,,Piękna Nasza Polska Cała’’.
 9. Wysłanie pocztówki naszej miejscowości do Pani Ludmiły Fabiszewskiej.
 10. Przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji ,,Napisz kartkę Bohaterom’’.
 11. Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci z rodzicami pt. ,,Moja mała Ojczyzna’’.
 12. ,,Dzień Mody Patriotycznej’’- zorganizowanie wspólnego we wszystkich grupach pokazu mody patriotycznej.
 13. Zasadzenie na terenie szkoły ,,Drzewka pamięci’’, jako symbolu życia i wolności.
 14. Zorganizowanie konkursu fotograficznego dla rodziców ,,To wszystko Polska’’, pokazanie wyjątkowości regionów naszego kraju.
 15. ,,Szlakiem historii’’ – zorganizowanie przez klasy drugie wycieczki, której celem było poznanie najbliższych zabytków związanych z historią naszej okolicy.
 16. Udział wszystkich grup w sztafecie międzypokoleniowej ,,Biało-Czerwoni’’.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom z klas 0 – III oraz ich rodzicom za zaangażowanie.
                                                                       Ewa Piętka – koordynator projekt
                                                                                           Nauczyciele:
Katarzyna Lichniak-Gryglas
Lidia Konopacka
Iwona Prus
Hanna Jaworska
Jadwiga Sikora
<<<         Hanna Zawadka2017/2018
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY WYLEŻYŃSKICH W WIELGOLESIE BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE
,,FERIE Z EKONOMIĄ’’

Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. W roku szkolnym 2017/18 projekt adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów.
I etap projektu realizowany jest podczas jednego tygodnia ferii zimowych w ramach dodatkowych zajęciach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. W trakcie zajęć młodzież zdobywa wiedzę, m. in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznaje podstawowe pojęcia, takie jak: popyt, podaż, konkurencja czy patriotyzm gospodarczy. Uczniowie mają także szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy.
Uczniowie będą kontynuowali swoją przygodę z ekonomią w II semestrze roku szkolnego w ramach II etapu projektu, gdy będą przygotowywali pracę projektową – model biznesowy własnej firmy. Autorzy 20 najlepszych prac w nagrodę będą mogli odwiedzić Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i wziąć udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.
,,Ferie z ekonomią’’ charakteryzuje ciekawa formuła – udział w grach i zabawach ekonomicznych, wizyta u lokalnego przedsiębiorcy i banku, pozwala młodzieży zdobyć nową wiedzę w atrakcyjny sposób. Zajęcia będą prowadzone przez duet prowadzących – nauczyciel WOS-u oraz student kierunków ekonomicznych, którzy w grudniu 2017 roku wzięli udział w szkoleniu metodycznym, by zapoznać się z założeniami projektu oraz narzędziami i metodami pracy z uczniami.
***
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 28 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.<<<


..................................................................................................................
BOHATER TYGODNIA
    Projekt edukacyjny „Bohater tygodnia’’ jest realizowany w naszej szkole przez cały rok szkolny 2016/2017. W projekcie uczestniczą wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych. Autorką pomysłu jest Carmen Ibanez Sandin. Według niej każdemu dziecku z grupy należy poświęcić szczególną uwagę przez pełny tydzień, aby w ten sposób poczuło się w centrum uwagi. W ciągu tego tygodnia nasz bohater będzie najważniejszą osobistością w grupie, a za pośrednictwem zdjęć i osobistych przedmiotów (zabawek, książek…) każdego dnia opowie coś o sobie.
Cel projektu:
- indywidualne traktowanie każdego dziecka
- pokazanie wszystkim dzieciom z grupy, że są ważne
- sprzyjanie relacji dom-przedszkole
- tworzenie postaw prospołecznych (ćwiczenie uczy, że należy dzielić się swoimi rzeczami, okazywać uczucia innym, należy być cierpliwym
- sprzyjanie komunikacji ustnej (w ciągu tygodnia dochodzić będzie do różnych rozmów, w trakcie których dziecko – bohater udzielać będzie wyjaśnień a jego koledzy i koleżanki będą zadawać pytania.
Dużą rolę w realizacji projektu odgrywają rodzice, którzy wspólnie z dzieckiem przygotowują w domu książkę ,,Bohatera tygodnia’’ na wybrane tematy:
1. MÓJ PORTRET
2. MOJA RODZINA
3. W CO LUBIĘ SIĘ BAWIĆ
4. CO NAJBARDZIEJ LUBIĘ JEŚĆ
5. MÓJ DOM
6. MOI PRZYJACIELE(MOGĄ BYĆ ZWIERZĘTA)
7. MÓJ ULUBIONY KOLOR
8. GDY DOROSNĘ BĘDĘ...              <<<
...................................................................................................................
,, MĄDRE BAJKI Z CAŁEGO ŚWIATA’’
  ,, Mądre Bajki z całego świata’’ to projekt edukacyjny realizowany w oddziałach przedszkolnych naszej szkoły. Patronem honorowym jest Rzecznik Praw Dziecka. Podstawą tego projektu jest 17 bajek z 9 krajów. Czytają je dzieci oraz towarzyszący im dorośli: Dominika Kulczyk, Piotr Fronczewski, Agnieszka Dygant, Małgorzata Socha, Tomasz Ossoliński, Szymon Majewski, Paweł Deląg i Beata Pawlikowska. W każdej z bajek dziecko doszuka się określonych wartości, o których może potem rozmawiać z nauczycielem.
    W ramach projektu, klasa 0a i 0b odbyła kilka wirtualnych wycieczek do egzotycznych krajów. Celem podróży  było poznanie tamtejszych bajek, ale także zdobycie nowych wiadomości z zakresu geografii, uczniowie wspólnie odszukiwali położenie określonych krajów, oglądali filmy edukacyjne na tablicy multimedialnej.  Bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszą się edukacyjne podróże na kontynent afrykański, gdzie można zauważyć największe różnice pomiędzy naszą kulturą a tamtejszą. Każda z bajek była wyjątkowa i dostarczała cennych, życiowych wskazówek.

                                                               <<<
.....................................................................................................................
Kompetencje na start!
    1 września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego "Kompetencje na start", nr RPMA.10.01.01-14-3898/15. Projekt realizowany jest przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z trzema gminami: Latowicz, Siennica, Mrozy.
  W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak:
1. Laboratorium Kodowania
2. Półkolonie Szalony Naukowiec
3. ROBO-lab
4. Przyrodnicze Laboratorium
5. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
6. Naukowe Show
7. … i wiele innych!
    Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
   Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:
a) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy;
c) szkolenie nauczycieli 90 (78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
d) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
e) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
PLANOWANE EFEKTY:
Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 81 nauczycieli (71K);
c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych (16 doposażonych szkół).
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 994 214,00 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 595 371,20 zł

......................................................................................................................................
Link do skryptu z programowania, który został stworzony w ramach realizacji projektu:
.......................................................................................................................................
Rok szkolny 2015/2016

Projekt Gminy Latowicz „Pomóżmy gminie pozbyć się śmieci”.

...................................................................................................................................................

  Od 1 września realizujemy w szkole projekt ekologiczny, którego temat brzmi „Pomóżmy gminie pozbyć się śmieci”.
Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach projektu będziemy starali się podjąć działania zmierzające ku podniesieniu wiedzy i świadomości ekologicznej naszych uczniów, a przez nich też rodziców, dziadków…
  W celu tejże pokoleniowej edukacji odbędą się szkolenia dla dzieci i młodzieży (wykłady i warsztaty), konkursy i akcje ekologiczne, wyjazdy, a na zakończenie piknik ekologiczny.
Pomoce dydaktyczne i nagrody za udział w konkursach sfinansowane zostały przez WFOŚiGW w Warszawie. Niewątpliwie wzbogacą naszą szkołę w nowe pomoce naukowe i będą atrakcją dla uczestników konkursów.
  Mamy nadzieję, że projekt zaangażuje dzieci i dorosłych w realizację tego, jakże ważnego przedsięwzięcia. My też przecież otrzymaliśmy przesłanie „Zostawcie nam czysty kawałek świata….”!!!

Działania zmierzające ku podniesieniu wiedzy i świadomości ekologicznej naszych uczniów, a przez nich też rodziców, dziadków…


...................................................................................................................................................W naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny
LEPSZA SZKOŁA

...................................................................................................................................................


Regulamin naboru do grupy projektowej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół
im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie w ramach projektu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"

...................................................................................................................................................

HARMONOGRAM/PLAN ZAJĘĆ - SZKOŁA PODSTAWOWA

.................................................................................................................................

HARMONOGRAM/PLAN ZAJĘĆ - GIMNAZJUM

...................................................................................................................................................
Uczniowie klasy VI w Muzeum Techniki

...................................................................................................................................................
Uczestnicy projektu "Moja przyszłość" w Warszawie

...................................................................................................................................................
Uczestnicy projektu "Moja przyszłość" w Warszawie w Centrum Kopernik

...................................................................................................................................................
Gimnazjaliści w Centrum Kopernik

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego