Psycholog - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Psycholog

Kadra

          Nazywam się Edyta Więcek

              Jestem psychologiem szkolnym. Bardzo lubię swoją pracę.
"Dziecko chce być dobre:
Jeśli nie umie- naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż."
                 Janusz Korczak
                                                                                                                                                                               "Zacznij tam, gdzie jesteś.
                                                                                         Użyj tego, co masz.
                                                                                     Zrób, co możesz."
                                                                               Artur Ashe

   Moje zadania jako psychologa szkolnego:
  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, wspieranie mocnych stron ucznia
  2. Wspieranie rodziców, wychowawców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.
  5. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
  6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
  7. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:
• działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
(poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
• psychoedukację i psychoprofilaktykę.
• wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
• Dyrekcją szkoły
• Rodzicami
• Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół
• Nauczycielami i pracownikami innych szkół
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
GODZINY PRACY:
WTOREK –     godz. 8:45 - 15:15


Szkoła Filialna w Dębem Małym
WTOREK - godz. 8:00 - 12:00


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego