Wydarzenia 2019/2020 - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Wydarzenia 2019/2020

WARSZAWA W JESIENNEJ ODSŁONIE
  4 listopada 2019 r. uczniowie klas IVa,  IVb oraz V wraz z opiekunkami p.  Marzanną Braułą, p. Hanną Zawadką i p. Romą Piłatkowską  wybrali się na wycieczkę do Warszawy. W programie przewidziana była wizyta na Powązkach. Uczestnicy wycieczki odwiedzili  i zapalili znicze na grobie rodziny Wyleżyńskich. >>>

„SZKOŁA PAMIĘTA”
    Nasza szkoła wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia składające się na losy Małych Ojczyzn.
      W ramach tej akcji podjęliśmy następujące działania:
  1. zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na znicze i kwiaty,
  2. uporządkowaliśmy i odwiedziliśmy groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności m.in. grób Rodziny Wyleżyńskich na cmentarzu w Latowiczu,
  3. odwiedziliśmy groby zmarłych nauczycieli,
  4. przygotowaliśmy wystawę upamiętniającą Aleksandra Sikorę, który pochodził z Transboru a zginął w Katyniu,
  5. odbyła się piesza wycieczka do miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami z historii Wielgolasu, podczas której uczniowie klas VII dotarli do:
  • krzyża postawionego przy drodze Latowicz – Wielgolas – w tym miejscu żołnierze rosyjscy otworzyli ogień do chłopów wsi Wielgolas, którzy odmówili odrabiania pańszczyzny w 1860 r.,
  • tablicy upamiętniającej miejsce, w którym powstańcy spotykali się na wspólnej modlitwie,
  • „Dębu pamięci” poświęconemu Aleksandrowi Sikorze,
  • krzyża upamiętniającego miejsce śmierci łącznika AK zabitego przez Niemców w 1944 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Do naszej szkoły przyszedł list z Rosji od dyrektor szkoły średniej w Dubkach k. Jarosławia.
Z uczniami tej szkoły współpracowaliśmy w ramach polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży podczas naszego pobytu w Jarosławiu i okolicach.
Добрый день, дорогие польские друзья!
   03.10.2019 г. на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Дубковская средняя школа» Ярославского муниципального района состоялась рабочая встреча между учениками нашей школы и школы им. семьи Вылежинских из г. Велголес. >>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasza odpowiedź na list:
Дорогие друзья!
  Мы все были очень рады получив Ваше письмо. Читая его вспоминали нашу поездку в необыкновенную, прекрасную Россию. Мы были в восторге посещая все эти места, которые Вы перечислили в Вашем письме. >>>
SZLAKIEM JANA KOCHANOWSKIEGO
23 października 2019r. starsi uczniowie naszej szkoły wraz z polonistkami: Romą Piłatkowską, Marzanną Braułą i Ewą Stosio uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Czarnolasu. >>>

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW 2019
    Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
 Dnia 15 października 2019 r. od samego rana w naszej szkole panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający - wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. >>>
    18.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły obchodzili
IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji nauczyciele matematyki p. Lidia Parobczyk i p. Teresa  Paździoch, przy pomocy uczniów przeprowadziły egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia.
Każdy, kto chciał zdać egzamin z tabliczki mnożenia – podchodził do stolika komisji i wyciągał los egzaminacyjny. Na jednym losie znajdowało się pięć pytań z tabliczki mnożenia. Każdy, kto odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania – otrzymał tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia”.
   Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. To matematyczne święto, weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Poprzez wspólną zabawę, łączymy się z ludźmi na całym świecie. Warto podkreślić, że do akcji włączyło się 2977 szkół z różnych krajów świata.
  Edukacja matematyczna jest efektywniejsza, gdy jest połączona z zabawą. Chcemy propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki.   


FINAŁ AKCJI CHARYTATYWNEJ
  200 zeszytów, 107 długopisów,167 ołówków, 38 temperówek, 39 gumek do ścierania, 56 paczek kredek, 22 komplety flamastrów, 63 bloki i jeszcze wiele, wiele innych przyborów szkolnych. Myli się ten kto sądzi, że to wyniki spisu kontrolnego w dobrze zaopatrzonym sklepie papierniczym. >>>
WYCIECZKA UCZESTNIKÓW KÓŁKA EKOLOGICZNEGO
DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM
   17 października uczniowie działający w Kółku Ekologicznym udali się do Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Maz. Młodzi ekolodzy zapoznani zostali z budową i zasadą działania oczyszczalni, dowiedzieli się,     >>>
        „Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt…”
  W ubiegłym roku szkolnym po raz kolejny udało nam się uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2019. Temat wiodący nagrodzonego projektu brzmiał: „Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?”        >>>

Szkolna akcja „SZANUJĘ, NIE ŚMIECĘ, DAJĘ DRUGIE ŻYCIE NIEPOTRZEBNYM PRZEDMIOTOM”
    W ramach akcji Sprzątania Świata, we wrześniu, uczniowie sprzątali naszą okolicę. Ale na tym nie poprzestaliśmy. Kolejne działanie, które przeprowadziliśmy już w październiku (10 X), miało na celu ograniczenie ilości odpadów w środowisku poprzez przekazanie niepotrzebnych przedmiotów do akcji „SZANUJĘ, NIE ŚMIECĘ, DAJĘ DRUGIE ŻYCIE NIEPOTRZEBNYM PRZEDMIOTOM”. Uczniowie przynieśli do szkoły różne rzeczy, które nie są już przez nich używane. Przedmioty znalazły nowych właścicieli i zamiast trafić do kosza nadal będą przydatne. Akcję nadzorowali uczniowie z klasy VIb działający w Kółku Ekologicznym.

„OD SKUTERA DO HARLEYA 2019”
        3 października 2019 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie
z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i Harleyowcami, którzy przeprowadzili prelekcję wraz z pokazem multimedialnym dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w ramach programu „Od Skutera do Harleya 2019”.  >>>
NIE MA JAK WSPÓLNA, DOBRA ZABAWA!
23 września uczniowie klas VIIa i VIIb z wychowawcami spędzili popołudnie na wspólnym ognisku. Odbyło się ono, dzięki przychylności naszego księdza proboszcza, w Kazimierzówce. Impreza należy do udanych, bowiem pogoda i humory dopisały. >>>
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019
   Jak co roku, w trzeci weekend  września, trwa akcja Sprzątanie Świata. Już kolejny raz nasza szkoła wzięła w niej udział. W czwartek uczniowie klas: VIb, VIIa i VIIb  sprzątali okolice Wielgolasu (głównie teren w pobliżu szkoły). >>>
SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKAMI
   13 października uczniowie klas 1-3 spotkali się z Emilią Bielińską
i Patrycją Przepiórą, które jako wolontariuszki przez 5 tygodni pracowały w szkole w Ugandzie. Uczyły tam dzieci języka angielskiego i pomagały w opiece nad najmłodszymi uczniami. >>>
8. NARODOWE CZYTANIE
    W naszej szkole akcja Narodowego Czytania 2019 odbyła  się
11 września. Na  5. lekcji  w sali gimnastycznej zgromadzili  się  uczniowie klas IV-VIII wraz nauczycielami. Do tegorocznej edycji para prezydencka wybrała aż osiem arcydzieł literatury polskiej, natomiast my czytamy fragmenty następujących nowel:
klasa IV – „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej
klasa V- „Katarynka” Bolesława Prusa
klasa VI- „Sachem” Henryka Sienkiewicza
klasa VII- „Dym” Marii Konopnickiej               
klasa VIII- „Orka” Wł. Stanisława Reymonta
 Organizacją przedsięwzięcia, jak zwykle, zajęła się p. bibliotekarka Ewa Stosio i wspomogły ją polonistki - p. Roma Piłatkowska i p. Marzanna Brauła.
   Dzięki tej akcji wszyscy uczestnicy mieli okazję poszerzyć swe horyzonty czytelnicze i poznać zapomniane zasoby literatury polskiej.

„POMAGAMY  SERCEM,  RATUJEMY  Z  GŁOWĄ”
projekt   finansowany  ze  środków  Samorządu  Województwa  Mazowieckiego
    12  września  odbyły  się  w  szkole  w  Wielgolesie  i  Dębem  Małym  pogadanki  na  temat  udzielania  pierwszej  pomocy  oraz  bezpiecznego  poruszania  się  po  drodze.  Spotkania  z  dziećmi  i  młodzieżą  zostały  przeprowadzone  przez  druhów  z  OSP  w  Wielgolesie  i  policjantów  z  Komisariatu  Policji  w  Mrozach.
Uczniowie  z  wielkim  zaangażowaniem  brali  udział  w  zajęciach,  a  na  koniec  każdy  otrzymał  apteczkę  pierwszej  pomocy  i  odblaski.

ŻEGNAJCIE WAKACJE!
    Kolejne rozpoczęcie roku szkolnego mamy już za sobą. Skład naszej rady pedagogicznej jest nieco zmieniony. Przede wszystkim w nowej roli wystąpiła pani Mariola Mucha - jako nowy dyrektor naszej szkoły, a na zastępcę została powołana pani Sylwia Branicka. Serdecznie im gratulujemy.  Poza tym mamy niewielkie zmiany w obsadzie wychowawców klasowych i nauczycieli przedmiotów.
     Mamy nadzieję, że rozpoczęty właśnie rok szkolny będzie, jak zwykle, owocny i pełen pozytywnych emocji.
        Życzymy sukcesów w nauce!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego