Wydarzenie 2020/2021 - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Wydarzenie 2020/2021


WYMARZONY DOM
   Uczniowie klas II i III wzięli udział w projekcie Bezpieczne domy – przyjazne miasta. Projekt miał na celu pogłębianie wiedzy dzieci z tematyki globalnego mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju miast. W ramach zajęć poznały: warunki życia ludzi w obszarach slumsowych oraz dotkniętych katastrofami naturalnymi, najciekawsze rozwiązania środowiskowe i społeczne występujące w miastach zrównoważonych/przyjaznych środowisku i człowiekowi.

BOHATEROWIE NASZEGO REGIONU
  Co roku w listopadzie wspominamy osoby, które oddały życie w obronie wolności. Odwiedzamy cmentarze i miejsca pamięci, przynosimy kwiaty, zapalamy znicze. W 2020 r. mimo trudnej sytuacji nie zapomnieliśmy o naszych bohaterach. Indywidualnie, pod opieką rodziców, daliśmy świadectwo naszego patriotyzmu.
WYGRAĆ NIEPODLEGŁOŚĆ
  Po ostatnim zaborze w 1795 r. przez 123 lata Polacy wielokrotnie podejmowali wysiłki zmierzające do odzyskania niepodległości: organizowali powstania przeciw zaborcom, walczyli „za wolność waszą i naszą” w różnych konfliktach zbrojnych, prowadzili działania dyplomatyczne. Wreszcie w 1918 r. udało im się osiągnąć cel – Polska stała się wolnym państwem. Z okazji 102. rocznicy tego wydarzenia na lekcjach historii i w czasie zajęć z wychowawcą w klasach IV-VIII wspominaliśmy bohaterów naszego regionu, oglądaliśmy, przygotowany przez IPN, film „Gra o niepodległość”, rozwiązywaliśmy łamigłówki, umieszczone m. in. na stronie niepodlegla.men.gov.pl.

NASZE POLSKIE ABC
   11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości uczniowie klas I-III uczcili wykonując świąteczne - patriotyczne kotyliony. Następnie przypomnieli sobie polskie legendy, rozwiązali też quiz z ich znajomości. Wspólnie śpiewali polskie pieśni patriotyczne. W ten sposób wyrazili radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

   Nasze przedszkole razem panią wychowawczynią Katarzyną Lichniak-Gryglas i panią bibliotekarką  przystąpiło do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.
     Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa dzieci we współpracy z domem rodzinnym dziecka. Wspólne czytanie misiowi wybranych bajeczek przynosi wiele korzyści. Rozbudza pasję do słuchania, ale także przyczynia się do właściwego rozwoju dzieci. Dlatego zachęcamy Rodziców, Dziadków, starsze Rodzeństwo do głośnego czytania dzieciom, co także wpisuje się w inną akcję - Głośnego Czytania
Z góry dziękujemy za zaangażowanie.
                                                Organizatorki przedsięwzięcia

PASOWANIE NA UCZNIA
  29 października w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści w obecności Pani Dyrektor zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia. Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Otrzymały upominki ufundowane przez Radę Rodziców.
Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!


KOLOROWA JESIEŃ
     Jesienią inspirujemy się przyrodą. W ramach zajęć ZRÓB TO SAM uczniowie klas I-III wykonali kolorowe bukiety z zebranego w czasie spaceru materiału przyrodniczego. To najłatwiejszy sposób na stworzenie jesiennej dekoracji.
Biblioteka szkolna w czasie zdalnego nauczania.
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!
    W czasie nauki zdalnej uczniowie klas IV- VIII zamawiają  książki  przez szkolny dziennik elektroniczny.  Zamówione książki będą do odebrania w bibliotece w godzinach pracy bibliotekarza lub zostaną przekazane młodszemu rodzeństwu danego ucznia, którzy w naszej szkole mają  zajęcia stacjonarne.

1. Biblioteka szkolna w Szkole Filialnej w Dębem Małym w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN >>>


ŚWIATOWY DZIEŃ ORIGAMI
   W czwartek 22 października  uczniowie klasy czwartej wraz z p. Teresą Paździoch włączyli się w obchody Światowego Dnia Origami. Z tej okazji przypomnieliśmy sobie historię origami, idee miłośników składania papieru oraz dokonaliśmy przeglądu wybranych wzorów do wykonania. Zaopatrzeni w kolorowy papier przystąpiliśmy do pracy. Nasz wybór padł na modułowe origami matematyczne – tworzyliśmy sześciany.
  Zachęcamy wszystkich do składania papieru, ponieważ uczy ono m.in. wyobraźni przestrzennej, matematyki, a przede wszystkim cierpliwości i pokory.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
  Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas III-VIII przypięli do swoich ubrań miniaturowe kartki z kalendarza ze stosowną datą. Wszyscy pracownicy szkoły otrzymali od samorządu uczniowskiego wykonane przez nas kartki z życzeniami.      Pamiętaliśmy również o emerytach, którym przesłaliśmy życzenia pocztą. Przygotowaliśmy także gazetkę ścienną.

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
  2 października po raz kolejny dołączyliśmy do światowej akcji poświęconej propagowaniu nauczania matematyki w zabawny i ciekawy sposób.
p. Teresa Paździoch, szkolny koordynator projektu, przeprowadziła zajęcia, podczas których uczniowie rozwiązywali - krzyżówki matematyczne, wykreślanki iloczynowe, kodowali z wykorzystaniem trudnych przykładów mnożenia. Akcja  była okazją dla uczniów do                          nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Z KSIĄŻKĄ W PLENERZE
    29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Od dawna dobrze wiemy, że czytanie rozwija wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poprawia koncentrację uwagi, poszerza wiedzę i ułatwia naukę.
  W końcu to dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu. W ramach  szkolnej akcji czytelniczej Z książką w plenerze uczniowie klas I-III czytali ulubione wiersze w szkolnym ogródku.DZIEŃ CHŁOPAKA W KLASACH IV – VIII
   Ognisko z okazji Dnia Chłopaka stało się już tradycją naszej szkoły. Uczniowie klas VI – VIII pod opieką p. Teresy Paździoch i p. Wioletty Karpińskiej spotkali się po lekcjach 1.10.20 r., a klas IV-V z wychowawczynią p. Anną Parobczy – 3 .10.20 r. W radosnej atmosferze aktywnie spędziliśmy swój czas wolny. Nasi piłkarze z przyjemnością                                                           rozegrali mecz.
SPOTKANIE Z MISTRZEM SŁOWA
    Samorząd uczniowski w bieżącym roku szkolnym zaplanował, że przybliży uczniom szkoły sylwetki i dokonania wybitnych osób. Swój projekt rozpoczęliśmy 29 września. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania poznawaliśmy życiorys i twórczość Jana Brzechwy.

NARODOWE CZYTANIE
   5 września 2020 już po raz dziewiąty biblioteka w Latowiczu zorganizowała spotkanie w ramach akcji Narodowe Czytanie. Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Wioletty Karpińskiej przygotowali fragment sceny 2 dramatu J. Słowackiego pt. Balladyna. Małgorzata Stankiewicz czytała kwestie Goplany, Patrycja Kuśmierczyk – Skierki, a Patryk Poncyliusz – Chochlika. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki.

WRACAMY DO SZKOŁY
   1 września wreszcie na szkolnym korytarzu po blisko półrocznej przerwie ponownie rozległ się śmiech uczniów. Tym razem, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, jedynie wychowawcy mogli spotkać się ze swoimi klasami: p. Katarzyna Lichniak – Gryglas z przedszkolakami, p. Agnieszka Radzio – z klasą pierwszą, p. Grażyna Lech z klasą drugą i trzecią, p. Anna parobczy – z czwartoklasistami i piątoklasistami, p. Teresa Paździoch – z klasą szóstą i siódmą, a p. Wioletta Karpińska – z klasą ósmą. Uczniowie zostali zapoznani z obowiązującymi w szkole procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego