Dokumenty i druki do pobrania - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty i druki do pobrania

Dla rodziców

Dokumenty
  Statut Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

  Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie


  Kalendarz roku szkolnego 2020/2021        


  Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

25.05.2021r.

          26.05.2021r.

          27.05.2021r.

            4.06.2021r.


......................................................................................................................................              

                    ZASADY KORZYSTANIA
........................................................................................................................................
związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19,
                                  w tym zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem
                                 technik i metod kształcenia na odległość
Dokumenty i druki do pobrania
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Procedury zwalniania uczniów z zajęć szkolnych
w trakcie ich trwania.


dziecka przez rodzica / osobę upoważnioną

              SŁÓW  KILKA  O  ZAJĘCIACH
  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, która jest działaniem mającym na celu usuwanie przyczyn i objawów trudności dzieci w uczeniu się. W efekcie terapii powinien nastąpić
u uczniów wzrost motywacji do uczenia się oraz zmiana postaw wobec niepowodzeń szkolnych.  <<<
Jak uchronić swoje dziecko przed uzależnieniem (prezentacja)
................................................................................................................................................
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – INFORMACJA
DLA RODZICÓW
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego