Obiady - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Obiady

Dla rodziców
********************************************************************
           Informacja
  Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami od stycznia 2022r. płatności za obiady dokonujemy na poniższy rachunek bankowy.
Bank Spółdzielczy w Latowiczu, numer rachunku:
31 9226 0005 0042 2798 2000 0080  (w tytule płatności należy wpisać: płatność za obiady, imię i nazwisko ucznia i klasę).
 Możliwa jest również wpłata gotówkowa bezpośrednio u Intendentki w szkole.
Odpłatność za obiady wnosi się z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca.
Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłaszać do godziny 8:30 danego dnia pod numer telefonu (25) 799 21 71 lub bezpośrednio do Intendentki. Tylko zgłoszona w ustalonym terminie nieobecność dziecka będzie uwzględniona przy odpisach wpłat za obiady w następnym miesiącu. Odliczeń można dokonać po uzgodnieniu z intendentką, zgłoszonych nieobecności na posiłku.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
-Szkoła Podstawowa w Wielgolesie               -    3,50zł;
-Szkoła Podstawowa w Dębem Małym          -    3,0 zł;

               Opłata za obiady w czerwcu 2022 r.
Szkoła Podstawowa w Wielgolesie
–kl. 0 -  VIII – 15 dni x 3,50 zł = 52,50 zł

Szkoła Podstawowa w Dębem Małym
- kl. 0 -  VIII – 15 dni x 3,00 zł = 45,00 zł

Dyrektor
Zbigniew Piłatkowski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego