Program profilaktyczny „DEBATA” - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Program profilaktyczny „DEBATA”

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „DEBATA”
   Uczniowie klas: VIIa, VIIb oraz VII ze szkoły filialnej uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pn. „DEBATA”. Spotkanie z realizatorami zewnętrznymi programu odbyło się 12 listopada 2019 roku.
   Celem ogólnym programu było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u naszych wychowanków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Dzięki udziałowi
w warsztatach uczniowie podnieśli poziom wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych. Mieli szansę na zmianę błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych). Uświadomili sobie, iż warto promować wartości związane ze zdrowym stylem życia. Kształtowali asertywność, która jest niezwykle ważna
w sytuacji nacisków środowiskowych (najczęściej w sytuacjach rówieśniczych).
W programie wykorzystano metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego, a były to m. in.:
• tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach,
• sondaż, którego celem było zmodyfikowanie przekonań normatywnych uczniów,
• przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania,
• „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem była zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,
• proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu,
• zabawy dydaktyczne,
• promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu),
• praca grup nad „tym co nas może chronić”,
• osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia – „świadka trzeźwości”.
   Uczniowie pozytywnie ocenili udział w programie „Debata”, o czym świadczyły ich osobiste wypowiedzi po zakończeniu spotkania oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez realizatorów.
   Program został przeprowadzony w naszej szkole dzięki współpracy pedagoga szkolnego z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warto dodać, iż jest to program rekomendowany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.
<<<       Anna Niedek

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego