Ubezpieczenie - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Ubezpieczenie

Dla rodziców
Informacja w sprawie ubezpieczeń
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szk. 2020/2021

Drodzy Rodzice,
Uprzejmie informujmy, że w nowym roku szkolnym 2020/2021 rodzice sami decydują o ubezpieczeniu swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły w SIGNAL IDUNA  Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
Informacje nt. ubezpieczenia  w załącznikach podanych niżej:
Przez dziennik elektroniczny zostanie przesłana informacja z linkiem do zawarcia ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego